20 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Professionalisering hot mot kyrkan

Ingen inåtvänd tjänstemannakyrka, utan en kropp sänd till världen, skriver Joel Halldorf.

###
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

I Sveriges Radios podd Det politiska spelet diskuterar Tomas Ramberg och Henrik Torehammar helgens S-kongress. "Jag tror att du har en för idyllisk bild", börjar Ramberg, och fortsätter "Detta är ett gäng heltidsanställda politiker som samlas för att diskutera sitt jobb. Det är inte massa järngjutare som har slitit sig och lyckats få ledigt en dag för att bygga sin arbetarrörelse."

”Koncernen har kick-off, helt enkelt”, sammanfattar Torehammar.

Jämför detta med Equmeniakyrkans kyrkokonferens för ett par veckor sedan, då närmare 700 ombud träffades just på sin fritid för att tillsammans ta ut kursen för kyrkan.

Arbetarrörelsen och frikyrkligheten är båda barn av det gamla folkrörelsesverige. Men även om det finns liknande tendenser i båda rörelserna – vikande siffror, tilltagande professionalisering – så kan inte allt reduceras till historiska trender. Övertygelserna har betydelse för hur dessa rörelser utvecklats.

Det är övertygelserna som gör att frikyrkorna är gräsrotsrörelser, medan de politiska partierna förvandlats till företag.

Men professionaliseringen hotar också oss. Paradoxalt nog tycks administration, byråkrati och på sina håll även antalet anställda ha vuxit i kyrkorna de senaste decennierna, samtidigt som medlemstalen sjunkit.

Ingen vill detta, allra minst pastorer och präster. Uppmaningar till engagemang och delaktighet i församlingens liv är ett återkommande tema i predikningar. Men det går inte att skapa delaktighet enbart med ordens hjälp. Församlingen måste från grunden byggas så, att delaktigheten är en del av hennes DNA. Församlingen måste vara en deltagarkultur, så att kroppen byggs upp genom att varje del bidrar.

Professionaliseringen är ett av de främsta hot vi står inför i dag.

Den gör församlingen till passiva konsumenter, ibland med orealistiska förväntningar på pastorn (som Mackan Andersson illustrerade i Dagen den 29 maj). Gudstjänsten blir då religiös service, något man ska få ut något av, i stället för sann liturgi – det folket gör.

Ökningen av antalet anställda gör också att allt mer kraft går inåt, mot den egna organisationen. Präster och pastorer blir arbetsledare som ägnar mycket tid åt personalvård och personal­ärenden. Dessutom riskerar växande organisationer leda till att församlingens ledarskap isoleras så att de lever hela sina liv i kyrkan, både socialt och professionellt. Slutligen går en allt större del av kollekten till att avlöna anställda.

Allt detta riskerar göra kyrkan inåt­vänd. Tid och resurser går åt att upprätthålla systemet.

Församlingen behöver ha en rörlighet, så att hon kan agera där behoven är stora. En struktur som växer underifrån har ofta större flexibilitet än en professionell, som cementerats genom rutiner och arbetsbeskrivningar.

Men i grunden handlar det om teologi – om övertygelser. Professionaliseringen av kyrkan hotar inte bara vissa värden, utan hennes väsen. Delaktighet och mission hör till kyrkans identitet. Professionaliseringen skapar en inåtvänd tjänstemanna­kyrka snarare än en levande kropp, sänd till världen.

Joel Halldorf

Joel Halldorf

Joel Halldorf är teologie doktor och skribent på Dagens ledarsida.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare