25 september 2021

En tidning på kristen grundLedare

Ingen rättighet att bli förälder

###
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Ingen ska påstå att frågan om surrogatmödraskap är enkel. Den innehåller många olika dimensioner - mänskliga, medicinska, etiska och juridiska. Därför är det bra att regeringens särskilda utredare tagit tid på sig och vänt på alla stenar. Och hon kommer till den enda rimliga slutsatsen: Argumenten för att tillåta surrogatmammor i Sverige har inte bärkraft.

Människors längtan efter barn är förståelig och värd att bejaka. Den finns nedlagd hos de flesta, oberoende av kön. Men det innebär inte att alla metoder att "skaffa barn" måste vara tillåtna eller att det är en mänsklig rättighet att bli förälder.

Att barn har rätt till föräldrar innebär inte att det omvända förhållandet gäller.

Det är en viktig utgångspunkt vare sig diskussionen gäller assisterad befruktning, adoptioner eller surrogatmödraskap.

En surrogatmamma ställer sin kropp till förfogande för att andra ska få sin barnlängtan tillgodosedd. Det kan ske av altruistiska skäl, utan krav på ersättning, men det kan också vara ett sätt att skaffa sig försörjning. Gränsen är flytande, svår att dra och ännu besvärligare att kontrollera. De politiker som, i likhet med Statens medicinsk-etiska råd, säger ja till surrogatmammor i de fall när pengar inte är inblandade tycks bortse från eller välja att förringa sådana problem.

Att hänvisa till kvinnans fria vilja att bli surrogatmamma eller att avstå kan ytligt sätt förefalla som ett tungt argument. Men det är livsfarligt.

För om kvinnan har fri vilja att säga ja till att inleda en graviditet måste hon ju också ha fri vilja att avbryta den om komplikationer uppstår - eller att bestämma sig för att behålla barnet när det väl är fött. Det är svårt att se hur juridiskt bindande avtal som omöjliggör sådana tragedier för alla inblandade skulle kunna upprättas.

Och vad händer om beställarna ändrar sig och inte vill ha barnet när det är fött, med hänvisning till ändrade omständigheter eller till att barnet inte motsvarar förväntningarna? Ett sådant fall har redan inträffat, när ett australiensiskt föräldrapar som beställt barn av en kvinna i Thailand nekade att ta emot den av tvillingarna som fötts med Downs syndrom.

Argumentet att surrogatmödraskap är tillåtet i andra länder och att det enklare kan utövas under ordnade former om det införs även på svensk mark kan förefalla bestickande. Men så resonerar vi inte om andra företeelser som vi bestämt oss för att avvisa. Att svenskar kan åka till Amsterdam och röka hasch helt öppet är inget skäl att legalisera cannabisbruk även i vårt land. Att andra länder tillåter prostitution innebär inte att riksdagen bestämmer sig för att riva upp den svenska lagstiftningen.

Utredaren har gjort ett bra jobb. Nu är det politikernas tur att ta sitt ansvar och se till barnens, inte de vuxnas, bästa. Surrogatmödraskap hör inte hemma i Sverige.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar