18 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Låt samtalet om Pethrus fortsätta

Nutiden behöver nya perspektiv på det förflutna, skriver Elisabeth Sandlund.

Tidningsman. På Dagen är vi stolta över vår grundare och mångårige chefredaktör Lewi Pethrus. Men hans gärning här och i andra sammanhang måste kunna analyseras och granskas.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Under sommaren har Dagens ledarsida publicerat fyra artiklar av Joel Halldorf om arvet efter Lewi Pethrus. De bygger hans mångåriga forskning, som resulterat i en bok som just utkommit. I dagens tidning samtalar pingstledaren Daniel Alm med Joel Halldorf om synen på Pethrus och om pingströrelsen av i dag.

Ledarredaktionen hoppades att detta skulle bli tankeväckande, intressant och utmanande läsning under sommarveckorna.

Man kan säga att denna förväntan infriats över hövan. Vi har fått positiva reaktioner från många håll. Men texterna har också mötts av kritik på två plan. De har tolkats dels som att Joel Halldorf, och därmed Dagen, är kritiskt inställda till hur pingströrelsen har förvaltat Pethrus arv, dels som att vi inte gör rättvisa åt hans gärning genom att lyfta fram också negativa aspekter.

Sakfrågorna om hur Pingst av i dag förhåller sig till Pethrus och om de ljusa och mörka dragen i hans ledarskap förtjänar diskussion. Det var just ett sådant samtal texterna avsågs att leda till och det vill vi fortsätta. Dagens artikel på nyhetsplats är ett exempel.

Precis som i andra tidningar är Dagens ledare av olika slag. Ibland är vi mycket tydliga med att vi slår fast tidningens hållning i viktiga frågor. Det skedde exempelvis för några år sedan när vi publicerade tolv osignerade linjeledare om såväl samhällsfrågor som inomkristna spörsmål. Vid andra tillfällen är texterna av analyserande karaktär där ett resonemang förs för att väcka tankar och stimulera till diskussion. Ledarna om Lewi Pethrus hör till den senare kategorin.

Vi är stolta över våra rötter i svensk pingströrelse och över den livsgärning som vår grundare och förste och mångårige chefredaktör Lewi Pethrus svarade för.

Även om Dagen sedan snart tjugo år är en ekumenisk tidning med ambitionen att nå och bevaka hela den svenska kristenheten och Pingströrelsens ägande numera är indirekt via norska Mentor medier råder ingen tvekan om att Sveriges pingstvänner är en läsargrupp av största betydelse för tidningen. Det återspeglas på alla våra sidor, i nyhetsartiklar och reportage likaväl som i ledare och på debattplats. Kunskapen om pingströrelsen är god, inte minst genom att många av våra medarbetare är engagerade i lokala pingstförsamlingar.

Dagen är en fristående tidning som förebehåller sig rätten att kritiskt granska även pingströrelsen. Ingen ska dock kunna tro något annat än att det sker med vännens och inte med fiendens ögon. Vi kan hamna i ett läge när vi inte är helt överens om slutsatserna. Men det innebär inte att det finns någon önskan hos Dagen att klippa banden. Det är precis tvärtom.

Att värna en historisk kontinuitet är viktigt för varje organisation, vare sig det handlar om en tidning eller ett kristet samfund.

Ska det förflutna kunna bidra till lösningar på dagens problem krävs ett perspektivrikt och inte okritiskt förhållningssätt. Det är då de spännande frågorna kan ställas och de fruktbara svaren mejslas fram i ett levande och konstruktivt samtal.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar