16 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Bedöm konvertiter på vetenskaplig grund

Endast för prenumeranter

Joel Halldorf

Joel Halldorf är teologie doktor och skribent på Dagens ledarsida.

Fler artiklar