Ledare

Joakim Hagerius: Kristendomens tid är här och nu

Frågorna på Almedalsveckan hör till kyrkans planhalva.

Almedalsveckan. Ärkebiskop Antje Jackelén summerade veckan med fyra ord: demokrati, civilsamhälle, AI och klimat.

Så börjar den femtioförsta Almedalsveckan ebba ut och det är dags att summera intrycken. Först det uppenbara: Det är inte riktigt lika många människor på plats. Det är 600 färre seminarier än förra året. Men det finns ändå över 3 000 att välja på. Och det går inte att jämföra med ett valår som i fjol.

På ett mingel i den gamla biskopsgården summerade ärkebiskop Antje Jackelén sina intryck av årets politikervecka, med fyra ord: demokrati, civilsamhälle, AI (artificiell intelligens), klimat.

Möjligen bör man lägga till att näringslivet tar allt större plats, med byggbranschen i spetsen. Men det är ändå väl fångat. Och även om det är något färre människor och seminarier detta år, speglar innehållet stora frågor som just nu diskuteras på det gemensamma torget, från olika håll och intressen.

Läs mer | Kyrkorna konfronterade Migrationsverket i konvertitfrågan

Och på vår egen scen, (G) som i Gud, i det vackra Krukmakarens hus, har Dagen tillsammans med Frälsningsarmén och Pingströrelsen arrangerat flera välbesökta seminarier på just dessa teman som ärkebiskopen noterat.

Den kristna rösten finns närvarande på många olika platser, både på egna scener och på andras seminarier. Den som har varit med länge vet att det för 15 år sedan nästan bara var (G) som i Gud som arrangerade seminarier i gränslandet mellan kristen tro och samhällsliv. Men nu är vi många och det är en snabb utveckling som har skett. Man kan mycket väl tala om trons återkomst i det offentliga samtalet.

Kyrkan behöver delta i det stora samtalet på det sätt som sker i Visby, med det gemensamma bästa för ögonen. Och de teman som dominerat här är i hög grad kyrkans ämnen.

Frikyrkan banade väg för demokratins utveckling i Sverige.

Det blir allt mer uppenbart att stat och kommun inte klarar av att möta alla behov och utmaningar. Och ska man inte låta ett vinstdrivande näringsliv vara enda komplementet så behövs ett starkt civilsamhälle där kyrkan är central.

Läs mer | Antje Jackelén: Föräldrar bör lära sin barn att be

Den snabba teknikutvecklingen, inte minst AI, är fascinerande och skapar stora möjligheter till positiv utveckling, men behöver ske inom ramen för en etisk diskussion. Med utgångspunkt i ett okränkbart människovärde.

Och klimatutmaningen behöver lika delar aktivism, hopp och tro på en bättre värld.

Detta är samtal som kyrkan kan delta i med trovärdighet och självförtroende, också de övriga 51 veckorna under året.

Varför inte ordna en egen Almedalsvecka, eller dag: Gnosjödagen, Finspångsdagen, Lyckseledagen eller Simrishamnsdagen?

Bjud in ortens politiker, näringsliv, civilsamhälle och akademi till offentliga samtal. Samla människor till spännande meningsutbyten om demokrati, civilsamhälle, teknikutveckling och klimat.

Och låt alla, också den kristna rösten, bidra med sitt perspektiv för det gemensamma bästa.

Kyrkans tid är nu. Ta vara på det.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig