Ledare

Hasse Boström: Osaklig kritik mot församlingar som följer lagen

Allvarligt om lokala politiker fattar snabba beslut utifrån en mediebevakning som inte ger helhetsbilden, skriver Dagens ledarskribent.

Pingstledaren Daniel Alm har anmält Radio P4 Dalarna till Myndigheten för press, radio och tv. Bakgrunden är en serie reportage där man drivit tesen att lokala församlingar, vilka inte viger homosexuella par, diskriminerar. Alm menar att reportagen är ensidigt utformade och att man inte tillräckligt tydligt förklarat att församlingarnas agerande har fullt stöd i lagen. Samfund och församlingar har fått vigselrätt av staten, men har inte vigselplikt.

Granskningen får visa hur allsidiga reportagen varit. Men allvarligt är det om lokala politiker fattar snabba, och kanske dåligt genomtänkta, beslut, utifrån en mediebevakning som inte ger helhetsbilden.

Läs mer | Pingstledaren anmäler SR till granskningsnämnden

Och Daniel Alm har helt rätt i att lagen ger kyrkor och andra samfund rättighet att, utifrån sin religions överväganden, avgöra vilka par man viger.

Den statliga utredaren Ulf Bjereld, socialdemokrat, har också konstaterat att det inte heller är motiverat att ifrågasätta de statliga bidragen till trossamfund på de grunderna.

Församlingarna följer lagen. Om lagen ska ändras är det lagstiftarnas sak. Att hetsa mot de religiösa företrädare som följer lagen är inte bara ett brott mot religionsfriheten utan kan vara en diskriminering i sig.

Fler artiklar för dig