05 december 2021

En tidning på kristen grundLedare

Joakim Hagerius: Nobelpriset vittnar om att kristna världen flyttat söderut

Nobels fredspris till Etiopiens premiär­minister Abiy Ahmed vittnar om en global tyngdförskjutning, skriver Joakim Hagerius.

För andra året i rad tilldelas en pingstvän från den afrikanska kontinenten Nobels fredspris, Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Etiopiens premiär­minister Abiy Ahmed får Nobels fredspris 2019 för att ha mäklat fred med grannen Eritrea. Freden är skör och i sin linda – priset delas också ut för att skapa uppmärksamhet och understödja en fortsatt positiv utvecklingen.

Som Dagen har skrivit tidigare är Abiy Ahmed uppvuxen i en ortodox kristen familj och i dag en varmt troende pingstvän och medlem i det Etiopiska pingstsamfundet Full Gospel Believers Church. Det är alltså andra året i rad som en pingstvän från den afrikanska kontinenten tilldelas fredspriset. Förra året tog doktor Denis Mukwege emot utmärkelsen.

Läs mer Nobels fredspris till pingstvännen Abiy Ahmed

För både Mukwege och Ahmed är den kristna tron en självklar utgångspunkt och drivkraft för deras respektive uppdrag. Något som man sällan hör en svensk politiker deklarera, även om så är fallet, eftersom det fortfarande ses som om inte en belastning så en privatsak.

Att fredspristagarna detta och föregående år är hängivna pingstvänner är mer än en tillfällighet: det vittnar också om en värld i snabb förändring. En ny berättelse tar form och det blir allt mer tydligt att vi i det svenska samhället är de annorlunda, de som allt mer kommer betraktas som ett undantag.

Under det senaste halva seklet har centrum i den kristna världen flyttats från väst till Afrika, Latinamerika och Asien – det globala syd. Och detta är en permanent förskjutning menar Philip Jenkins, professor i historia vid Baylor Univeristy i USA.

Och Jenkins är i gott sällskap av flertalet forskare som gör liknande bedömning. Den katolske teologen Walbert Buhlmann kallar denna växande pentekostala rörelsen för ”den tredje kyrkan”, som han menar är en lika distinkt grupp som protestanter eller ortodoxer, och som sannolikt kommer bli den mest dominanta. Bara i Sverige har 267 nya församlingar mellan 2006 och 2016 etableras som hör till pingstväckelsen.

Tillväxten i just Afrika är exempellös. År 1900 var 10 miljoner afrikaner kristna av en population på 107 miljoner. Av 1,2 miljarder är i dag ungefär hälften kristna och det är ”den tredje kyrkan” som dominerar. Jenkins har förutsagt att år 2050 kommer endast en av fem kristna i världen vara vita västerlänningar.

Dennis Mugwege och Abiy Ahmed är två exempel som visar på de odelat positiva följderna av kyrkans utveckling i globala syd. Men det finns också negativa. Som den helt oacceptabla utveckling i Uganda, där en lag som innebär dödstraff för homosexuella nu är på väg att röstas igenom med stöd från pentekostala och evangelikala kristna.

I den bästa av världar kommer kyrkan i väst att vitaliseras av sina syskon i syd. Men lika viktigt är en omvänd påverkan där så behövs: Att man genom de historiska och personliga kopplingarna till kyrkorna i syd verkar för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Att man hjälper kyrkorna i syd till att bli den bästa versionen av sig själv.

Läs mer Joel Halldorf: Miraklet andra drömmer om sker redan i församlingen

Joakim Hagerius

Joakim Hagerius

Joakim Hagerius är tidigare opinionsredaktör och ledarskribent på tidningen Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare