18 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Joakim Hagerius: Krisen avslöjar samhällets brister

Ta det svaga stödet för religionsfrihet på allvar.

Överallt kan man se världskartor som visar hur Coronaviruset sprider sig i dessa dagar. Denna karta visar i stället World Watch Units undersökning av förföljda kristna i världen.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Globalt sett står demokratiska rättigheter högt i kurs. Men när det gäller överlåtelsen till centrala principer som säkerställer en demokrati är det lite si och så, visar en färsk undersökning från Pew Research Center. Och Sverige sticker ut i en internationell jämförelse.

I Svea rike är jämlikhet mellan könen den viktigaste demokratiska principen, det tycker hela 96 procent av de tillfrågade. Och den näst viktigaste principen är ett rättvist rättsväsende. Sedan är det ett litet hopp till fritt internet, fria medier och yttrandefrihet som ungefär 80 procent anser vara mycket viktigt. I viktningen av dessa principer är Sverige inte helt olika andra länder.

Men det som verkligen sticker ut är synen på religionsfrihet. Det kommer längst ner på listan när svenskar tillfrågas vad som är mycket viktigt för en demokrati. Endast hälften anser att religionsfrihet är av yttersta betydelse.

Det kan tyckas tjatigt att påminna om att Sveriges ministrar mycket sällan lyfter fram religionsfrihet när inrikes- och utrikesdeklarationer läses upp inför riksdagen. Den kan ses som en petitess att anmärka på, ett särintresse. Men en snabb blick ut över världen visar att just religionsfrihet är en mänsklig och demokratisk rättighet som på inget sätt kan tas för given. Tvärtom, förföljelsen av troende kristna ökar. Därför är tystnaden oroande.

Pews undersökning visar att inte heller i vårt eget samhälle, i Sverige, kan man längre ta denna grundläggande frihet och demokratiska princip för given. Det folkliga stödet är oroväckande svagt för rätten att uttrycka och leva ut sin religiösa tro. Detta bekräftas också genom Sveriges kristna råds undersökning som nyligen presenterades. Den visar att barn i svensk skola utsätts för kränkningar på grund av sin kristna tro. Något som även lärare gör sig skyldiga till.

Det är först i stora kriser som självklarheter prövas. Det har blivit tydligt genom Coronaviruset som härjar vilt, sprider sig från land till land och lamslår en hel värld. Det är först då som sjukvården prövas till bristningsgränsen, som det visar sig att försvarsmakten behövs för att bygga upp fältsjukhus för att klara anstormningen av väntade patienter, och som det blir uppenbart att lagren av sjukvårdsmaterial saknas.

Detta är något vi kan lära oss av krisen. Att det är viktigt att se tecken på brister tidigt och möta dem för att stå rustade när det verkligen behövs. Annars kan det vara för sent. Därför är det viktigt att ta Pews undersökning på allvar, liksom SKRs undersökning som visar på oacceptabla brister i respekt för religionsutövning i den svenska skolan.

Religionsfrihet kan inte längre tas för givet, trots vad lagboken säger. Det är en princip, minst lika viktig som jämlikhet mellan könen. Och som från och med nu behöver få samma fokus i ministrarnas deklarationer och i skolans arbete med grundläggande demokratiska värderingar.

Joakim Hagerius

Joakim Hagerius

Joakim Hagerius är tidigare opinionsredaktör och ledarskribent på tidningen Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar