08 december 2021

En tidning på kristen grundLedare

Därför skriver vi inte ut namnet på kristna profilen som köpte sex

Felicia Ferreira: Det som våra läsare kanske oftast intresserar sig för är de avvägningar som rör namnpubliceringar. Till exempel i det fall vi nyligen berättat om där en kristen ”profil” köpt sex. De pressetiska reglerna är tydliga i de fallen.

Både det etiska och det rättsliga systemet har till uppgift att skydda enskilda från att hängas ut av medier.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

I Sverige har vi sedan över hundra år tillbaka ett relativt väl fungerade, självreglerande pressetiskt system. Det är ett system som guidar nyhetsredaktioner och ansvariga utgivare i det dagliga arbetet och ger den som känner sig felaktigt behandlad möjlighet till upprättelse. Med friheten att trycka och sprida information, åsikter och uppfattningar utan förhandscensur följer ett tydligt och viktigt etiskt ansvar.

Just etiska avvägningar är kanske något av det vi samtalar mest om på Dagens redaktion. Det finns ett stort antal situationer där beslut behöver fattas. Från små detaljer som om en viss typ av bild är okej till sådant som om misstänkta eller fällda brottslingar ska namnges.

Vid något tillfälle valde vi till exempel att publicera en stark bild på ett överlevande barn som grävts fram ur rasmassorna i krigets Syrien. I vanliga fall är vi restriktiva med att publicera bilder på barn och inte minst i utsatta situationer. Men i det fallet var vår bedömning att bilden kom från en seriös bildleverantör, barnet hade överlevt och vi kände att dessa bilder i restriktiv mån ändå var viktiga för att synliggöra krigets fasor. I ett annat fall valde vi att byta ut både namn och bild i en artikel som handlade om ett barn som utsatts för övergrepp.

Dagen fattar alltså beslut om publicering i varje enskilt fall och det är alltid ytterst ansvarig utgivares ansvar att besluta i de olika situationerna. Men det finns ett antal principer som vi och många i vår bransch förhåller oss till. En del reglerade i lag, andra i det pressetiska system vi ingår i.

Det som våra läsare kanske oftast intresserar sig för är de avvägningar som rör namnpubliceringar. Till exempel i det fall vi nyligen berättat om där en kristen ”profil” köpt sex. De pressetiska reglerna säger tydligt: Var försiktig med namn.

Vår huvudregel är därför att vi inte publicerar namn eller bild på misstänkta eller dömda brottslingar utom i undantagsfall och då kräver etiken att vi noga överväger de negativa konsekvenserna för den individ det handlar om.

I medieetisk praxis får däremot de tyngsta makthavarna inom politik, myndigheter, företag – och i vårt fall kyrkor – tåla en hårdare granskning än andra och där kan namnpublicering förekomma i större utsträckning. Detta gäller främst inom ämbets- och yrkes­utövning. Därför skulle en präst eller pastor som agerat klandervärt eller brottsligt i sin yrkes­­ut­övning potentiellt kunna namnges. I andra fall kan det trots att det handlar om allvarliga brott vara så att vi avstår från att namnpublicera. Det kan bero på att personen inte har en tung maktställning och att det går att berätta historien utan att namnge. Det kan också vara så att ett publicerat namn kan påverka livet för den enskilde nega­tivt för att väldigt många känner till vad man gjort eller misstänkts för, samt att närstående såsom barn till en gärningsman eller ett offer kan fara illa.

En bedömning kan dock ändras över tid. Ett exempel på det är en del av de inblandade i ledarskapet av Knutbysekten där ny information framkommit, allmänintresset blivit större, domar fallit eller andra omständigheter ändrats.

Det faktiska bevisläget har dock inget med bedömningen att göra utan det handlar om frågans allmänintresse som vägs mot integriteten eller skadan för den som berörs.

Ibland beskylls medier – och även vi på Dagen – för att mörka när vi inte namnpublicerat en misstänkt eller dömd person och stämningen i sociala kanaler kräver allt oftare att fler hängs ut. Men vårt uppdrag handlar mer om att ta hänsyn än att döma och oftast är det brottet eller händelsen som är det intressanta, inte namnet eller andra förhållanden såsom etnicitet eller samfundstillhörighet. Det kan dessutom vara direkt brottsligt att namnge eller publicera bilder på misstänkta eller dömda. Det är också olagligt att lämna ut en uppgift som utsätter en enskild person för andras missaktning. För att det ska vara tillåtet krävs det, med hänsyn till omständigheterna, att det varit ”försvarligt” att publicera.

Både det etiska och det rättsliga systemet har till uppgift att skydda enskilda från att hängas ut av medier. Och det är dessa regler som gör att medier som Dagen med en ansvarig utgivare tar ett faktiskt ansvar och inte självsvåldigt publicerar namn eller bilder villkorslöst utan etisk reflektion och hållning. Det tror vi i längden inger förtroende.

Läs mer Kristna profilen avslöjades köpa sex i Örebro

Läs mer Frida Park: Finns ingen ursäkt för kristna profilen som köpte sex

Felicia Ferreira

Felicia Ferreira

Felicia Ferreira är Dagens chefredaktör och vd.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare