Ledare

Frida Park: Dagens linje i äktenskapsfrågan består

Sexualitet är en gåva från Gud som hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna.

Tidningen Dagen befinner sig mitt i kristenheten. I många samfund processas nu hbtq-frågor. Som tidning vill vi vara en resurs för församlingarna i bearbetningen av områden där lära möter liv och där det teologiska perspektivet behöver kombineras med det pastorala. Dagen vill erbjuda möjligheten att på våra debattsidor föra viktiga och respektfulla samtal i denna och i andra svåra frågor och i vår nyhetsbevakning få läsa om olika skeenden och processer.

Det är ingen hemlighet att kristna landar i olika ställningstaganden och övertygelser i hbtq-frågor, inte minst frågan om samkönade äktenskap – och såsom i kristenheten i stort så ock på Dagens ledarredaktion, vilket Världen idag uppmärksammat (25/8).

Att ledarskribenter, i det här fallet Joel Halldorf, kan ha uppfattningar som skiljer sig från ledarsidans linje, är ingen nyhet. Den linje vi på Dagens ledarsida fortsatt håller fast vid är att Bibeln är högsta auktoritet och att sexualitet är en gåva från Gud som hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna.

Läs mer Vi måste kunna diskutera hbtq utan hat och övertoner

Det är samtidigt vår övertygelse att församlingen måste vara en plats som är öppen för alla som söker eller vill fördjupa sin tro. Det är en uppriktig sorg att vi i kyrkan många gånger misslyckas att med kärlek möta den som är eller tror annorlunda än vad vi själva är eller gör. Därför är även detta Dagens linje: Jesu bud om att älska sin medmänniska gäller oavsett bibelsyn eller sexuell läggning.

Frida Park, opinionsredaktör

Läs även Elisabeth Sandlund: Att tvinga pastorer viga homosexuella är orimligt

Fler artiklar för dig