21 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Fritt fram för anhöriga - och kyrkan - att besöka äldreboenden

Så kom nyheten många väntat på: Den 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet att gälla på äldreboenden. Ännu en tid måste ha i åtanke att vi befinner oss i en pågående pandemi och vara ytterst försiktiga så att inte våra äldre utsätts för smitta. Men beskedet är välkommet, äntligen öppnas portarna återigen för saknade anhöriga - och gudstjänster - på äldreboenden. Även om utbudet av digitala gudstjänster möjliggjort för isolerade äldre att kunna delta i gudstjänst via en skärm är det tyvärr inte alls att räkna med att personal med många och tunga arbetsuppgifter kunnat prioritera detta inslag. Nu kan kyrkorna återuppta de efterlängtade andakterna under kontrollerade former, i fysisk form om än med fysisk distans.


Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Ledare