19 september 2021

En tidning på kristen grundDagen 75 år

Europa låg i ruiner 1945 - då startade Lewi Pethrus tidningen

Utan Dagen skulle Sverige veta betydligt mindre om kyrkornas omistliga bidrag till samhället

Dagen 75 år - Ledare av Felicia
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

“Dagen är i mitt tycke Sveriges viktigaste tidning och den blir bättre och bättre!”, skriver Sören i Sköllersta. “Nu läser jag Dagen regelbundet i paddan. Och kan nog säga att jag mer eller mindre läser så gott som allt nu, mot då jag bara bläddrade igenom papperstidningen”, skriver Kicki i Askeby. Två av åtskilliga mejl jag fått det senaste året. “Dagen är angelägen för oss. Mycket! Anledningen är att ni tar upp intressanta och aktuella företeelser som rör livet i stort och kanske kristenheten speciellt”, skriver Ingegärd från Aneby.

Denna typ av mejl, brev och telefonsamtal säger mer än något annat när vi nu i dagarna firar att Dagen fyller 75 år. Vi har mycket att glädja oss åt men att faktiskt få vara till nytta och välsignelse i människors vardag och liv är något av det mest värdefulla.

Europa låg i ruiner efter krigsslutet 1945. Fysiskt, materiellt och andligt. Då startade Lewi Pethrus tidningen. Det var en vision som förverkligades under en period när starka ateister som Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius samlade sig för frontalangrepp mot kristen tro.

Den 1 november 1945 trycktes första numret av Dagen med Lewi Pethrus som chefredaktör. OBS: Bilden är från 1946 när gick över till tabloid.

Från Lewi Pethrus fram till i dag har Dagen gått sin egen väg som inneburit en rapportering om sådant som gör skillnad för hela samhället. Vid denna milstolpe får vi glädjas och med stolthet blicka tillbaka, men också stanna upp och reflektera. Jubileer får inte bara bli nostalgi, utan måste samtidigt få lov att präglas av förnyade visioner och fungera som ett avstamp mot morgondagens kallelse.

Läs mer: Felicia Ferreira: Jag frågade “Gud, har du övergett mig?”

En växande pingströrelse fick vara med och lägga grunden till det som sedermera blev en bred allkristen tidning och en enande kraft med en kallelse som fördjupas när vi ser på världen omkring oss; fattigdom, pandemier, krig, de hundratusentals som just nu är på flykt, trossyskon som dagligen förföljs svårt världen över, utsatthet och mörker även i vår närmsta omgivning. En värld som många gånger saknar hopp.

Tidningen Dagens kallelse är att göra skillnad genom att inte väja för mörkret utan också skönja ljus att berätta om. Kristen tro och allt det goda som kommer av den vinner nya segrar i stora delar av världen såväl som i Sverige.

Läs mer: Felicia Ferreira: Dagens vision ska bestå och fördjupas

Det har inte alltid varit enkelt att hålla tidningen vid liv i ett medielandskap där allt fler slås ihop till att bli allt färre och där kostnaderna skenar. Men jag hisnar vid tanken på vad som hänt om Dagen inte funnits:

Då hade en stark röst för den idéburna sektorns betydelse saknats och samtalet och debatten mellan kyrkor och samhälle skulle vara avsevärt fattigare. Sverige skulle veta betydligt mindre om kyrkornas omistliga bidrag till samhället och en viktig blåslampa på politiker i människovärdesfrågor skulle fattas. Då skulle partiledare inte få frågor om Gud och konvertiters situation i Sverige skulle inte ha uppmärksammats på samma sätt.

Vår vision och vårt uppdrag är att arbeta för ett Sverige genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för samhället och dess individer.

Det var Dagens kallelse då. Det är också Dagens fortsatta kallelse in i framtiden – formad i vår tid och av vår tids behov.

Felicia Ferreira

Felicia Ferreira

Felicia Ferreira är Dagens chefredaktör och vd.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Dagen 75 år