Ledare

Dubbla skäl att kavla upp ärmen för coronavaccin

Massvaccinering enda hoppet för att få bukt med coronapandemin

Hoppet om inte bara ett utan en hel flora vaccin mot det coronavirus som ställt tillvaron på ända för människor över hela världen och hittills krävt minst 1,5 miljoner liv är ett ljus i decembermörkret. Svenska reseföretag rapporterar att bokningarna av sommarens semesterresor ökar påtagligt – ett konkret tecken på växande förväntningar om en återgång till något som liknar ett normalläge.

Tusentals forskare på läkemedelsföretag och universitet har lagt andra projekt åt sidan för att så fort som möjligt ta fram vaccin med maximal effekt mot viruset och minimal risk för biverkningar. Hundratusentals frivilliga har ställt upp som testpersoner trots de risker det medför. Det är inte märkligt att den rekordsnabba processen lett till oro inte minst med hänvisning till vad som skedde för ett decennium sedan när det vaccin som Sverige valde mot svininfluensan visade sig öka risken för den obotliga sjukdomen narkolepsi hos barn och unga.

Det är en medicinsk tragedi som inte på något vis får förringas. Ändå innebär den inte några tungt vägande argument mot att tacka ja till att kavla upp ärmen för att få sina doser av vaccin mot covid-19. Sannolikheten för att ett vaccin ger allvarliga biverkningar är generellt sett försvinnande liten. Att testningen av coronavaccinen har gått snabbt kompenseras av att de genomförts på extremt stora grupper. Det finns all anledning att känna trygghet i att läkemedelsmyndigheterna i USA och Europa inte kommer att släppa igenom ett vaccin som inte uppfyller alla tänkbara säkerhetskrav. I det avseendet är det en styrka att det finns så många olika kandidater med skilda verkningsmekanismer att välja på, att alla ägg inte ligger i samma korg.

Livets ords ledare Joakim Lundqvist har rätt när han i ett inlägg på Facebook tydligt pekar på den historiska erfarenheten av vaccinering mot sjukdomar som smittkoppor, polio och mässling, som räddat otaliga människoliv i Sverige och i världen och berättar att han dagligen ber Gud om vishet för läkare och forskare att ta fram verksamma vaccin även mot covid-19.

Precis som när det gäller andra svåra smittsamma sjukdomar finns det denna gång två skäl till vaccinering. Det ena är att skydda sig själv från en sjukdom som har visat sig mycket dödligare än de influensor den brukar jämföras med och som dessutom för åtskilliga har ett utsträckt förlopp med kvardröjande symtom i månader. Det andra handlar om solidaritet mot andra, mot den helhet som stavas samhälle. Även om Sverige valt en mjukare nedstängningslinje än de flesta andra länder kan de negativa effekterna på ekonomi och psykisk hälsa knappast överskattas. Det är inget vi vänjer oss vid, vare sig det handlar om uteblivna intäkter för besöksnäringen med växande arbetslöshet som följd eller webbsända gudstjänster som enda alternativ. Tvärtom förvärras läget för varje dag som går. Ingen seriös forskare vågar längre påstå att coronapandemin kommer att ebba ut av sig själv. Hoppet står till vaccinering som ger den flockimmunitet som nedtryckta smittspridningskurvor inte förmådde åstadkomma.


Fler artiklar för dig