17 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Lär av kyrkorna i utanförskapsområdena

Det kulturella utanförskapet behöver bli ett innanförskap

Endast för prenumeranter

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Fler artiklar