27 februari 2021

En tidning på kristen grundLedare

Snabb omställning i pandemin fungerade för kyrkorna

Den personliga tron har än så länge inte påverkats negativt

I dag släppte det amerikanska PEW-institutet en undersökning genomförd i augusti 2020. Den handlade om hur pandemin har påverkat personers religiösa tro. Även om resultatet inte är speciellt uppseendeväckande har rapporten intressanta iakttagelser som det finns anledning att återkomma till. Nedstängningar av gudstjänster och andra samlingar tycks inte ha haft någon större negativ påverkan. Faktum är att 94 procent av svenskarna säger att deras religiösa tro inte har påverkats alls. Hur människor uppfattar det i dag när ytterligare sex månader har gått vet vi inte.

Det som sticker ut är det något motsägelsefulla att 15 procent tror att andra svenskar har fått en starkare tro, medan bara 3 procent uppger att de själva fått det. Kulturen uppfattas vara mer troende än individen. Beror det på att människor uppfattar Sverige som en kristen kultur trots att bara en minoritet uppger att tron betyder mycket för dem?

Kultur är inte enbart idéer utan hur vi äter, lever tillsammans, uppmärksammar traditioner och så vidare - och det förändras hela tiden. Det betyder att den kristna kulturen antingen kommer vara svår att upprätthålla eller genomgå ytterligare förvandling. Har de snabba omställningarna av församlingars gudstjänster faktiskt hjälpt människor att få en starkare tro, eller i varje fall att upprätthålla den? Om så är fallet har kyrkornas goda anpassningsförmåga att snabbt ställa om för att möta nya utmaningar gett resultat. Det inger hopp.

Fredrik Wenell

Fredrik Wenell är ledarskribent på Dagen sedan hösten 2020.

Fler artiklar från Ledare