12 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

S:ta Eugenias sätt att fira mässa med 100 personer motsatsen till ansvarsfull

Men helt rätt att arbeta för en lagändring

Sveriges kristna råd byter nu spår och ställer sig bakom kravet på att kvadratmetersregeln ska tillämpas även för kyrkor. Det är ett förslag som Dagen framförde redan i mitten av januari när de nya bestämmelserna började gälla och som späddes på av den namninsamling som lämnades till kulturminister Amanda Lind (MP) i fredags.

Att trycka på för en regeländring är helt rätt eftersom den nuvarande begränsningen till åtta personer per gudstjänst inte har sin grund i att smittorisken är större där än i livsmedelsaffären eller på gymmet. Orsaken är i stället rent lagteknisk, att gudstjänster faller in i kategorin allmänna sammankomster vilket shopping eller träning inte gör. Det är också bakgrunden till att Amanda Lind kunde pigga upp svensk kristenhet med att ett nytt regelverk är på gång i någorlunda närtid.

Inte minst växer längtan efter att få dela bröd och vin i nattvarden.

—  Elisabeth Sandlund

Otåligheten är stor. Webbsända gudstjänster blir aldrig mer än komplement eller substitut. Inte minst växer längtan efter att få dela bröd och vin i nattvarden. Visst kan man känna sympati för S:ta Eugenia i Stockholm som hittat en så kallad kreativ lösning och firar mässa i ett välfyllt kyrkorum. Och visst kan det finnas lägen där civil olydnad är berättigad i kristna sammanhang. Men där är vi inte nu. Coronapandemin rasar för fullt. Ingen vet vem som klarar sig och vem som drabbas av svår sjukdom och död. Sjukhuspersonalen går på knäna. Operationsköerna växer. I denna tid gäller det att visa ansvarsfullhet. Och att arbeta för att regler som uppenbarligen slår fel ändras så fort som möjligt.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare