22 april 2021

En tidning på kristen grundLedare

Även kristna bör rannsaka sig själva angående tonläge

Kommentar: Var kommer all vrede ifrån och vad gör vi med den?

Som Fredrik Wenell skriver på ledarplats är det oacceptabelt att de som syns och hörs i samhällsdebatten – arenan för det demokratiska samtalet – tvingas utstå hat. Detta oavsett ståndpunkt eller ideologisk hemvist. Färska exempel är den falska bilden av Ebba Busch (kd) hållandes Hitlers Mein Kampf, och Amanda Lind (mp) som möts av kommentarer om att hon bör hängas i en snara gjord av sitt hår. Detta fördummar och infekterar och drabbar dem som utsätts hårt.

I dag är steget från invektiv och skällsord till regelrätta dödshot av myrstegsformat: för kort. Samma tendenser förekommer alldeles för ofta även i kristna kanaler i sociala medier. Var kommer all vrede ifrån och vad ska vi göra med den? Det är stora frågor som måste tas på allvar. Och svaret får aldrig vara: vi riktar den mot enskilda.

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Fler artiklar från Ledare