Ledare

KD:s slöjförbud riskerar att förvärra hedersförtrycket

Signalpolitik slår fel - inte allt man ogillar måste förbjudas

Förbjud slöja i förskolan och lågstadiet, detta föreslår Kristdemokraterna på debattplats i Expressen (22/3). Ebba Busch med flera menar sig visserligen värna religionsfriheten men lägger till att “det betyder inte alla religiösa uttryck alltid är lämpliga överallt”. De menar att förslaget inte skulle “begränsa religionsfriheten” utan motverka att flickor känner sig begränsade “i den obligatoriska skolan”.

Hedersförtryck är ett stort problem i Sverige, i detta har KD helt rätt. Att anhöriga tvingar tonårsdöttrar att leva under minutiös kontroll, begränsar deras rörelsefrihet och i vissa fall även utsätter dem för hot och misshandel måste tas på största allvar. Att tonårssöner fostras i att upprätthålla dessa strukturer likaså. Så hur kan hederskultur motverkas?

Skolan är en fristad för den som lever under förtryck. Här får pojkar och flickor lära sig sina rättigheter – att i Sverige har man rätt att tro eller att inte tro, att bära huvudduk – eller att ta av den. För att detta ska vara framgångsrikt måste skolan vinna barnens förtroende. KD nämner inte hur pedagogerna ska göra om barnet kommer till skolan med en slöja. Tvinga barnet att ta av den för att få komma in i klassrummet?

Slöjförbud riskerar att driva muslimer rakt i armarna på radikaliserade grupper.

—  Frida Park

Skulle KD:s förslag få gehör och huvudduk förbjudas i – märk väl – den frivilliga förskolan skulle mest troligt föräldrar ta sina barn därifrån med resultatet att kontakterna med det omgivande samhället kringskärs än mer. Även om KD skulle inse sitt misstag och justera förslaget till enbart den obligatoriska skolan har det redan prövats i Skurup. Resultatet? Antalet elever som bar huvudduk ökade med 400 procent. I Frankrike har ett liknande förbud lett till att tillströmningen till muslimska friskolor ökat.

Är slöjan alltid ett uttryck för förtryck. Nej. Kan slöjan vara ett uttryck för förtryck? Ja.

Inte allt man ogillar måste förbjudas av staten. Snarare kommer förbudsivern spä på fördomar om svenska samhället som rasistiskt och religionsfientligt och driva muslimer rakt i armarna på radikaliserade grupperingar.

Ett viktigt verktyg för att motverka hedersproblematik är goda relationer mellan skola och hem. Hellre än att lägga förslag som skulle försämra dessa borde KD verka för att öka skolpersonalens kompetens att tidigt fånga upp signaler och att stärka sociala myndigheters möjligheter till insatser och stöd.

Inte allt man ogillar måste förbjudas av staten.

—  Frida Park

Kristdemokrater poängterar gärna vikten av att staten inte ska göra onödiga inskränkningar i medborgarnas friheter och att demokratiska processer startar underifrån – inte ovanifrån. Så varför detta utspel? Om vi bortser från det överflöd av kommentarer i sociala medier som visar vilka det här förslaget tilltalar – “svensk kultur ska gälla”, “förbjud alla religiösa symboler och skolor” – är KD:s slöjförbud likväl ett slag i luften som riskerar att spä på fördomar mot religion i allmänhet och muslimer i synnerhet och därmed göra barn med muslimsk bakgrund än mer utsatta.

Är signalpolitik genom förbud av yttre symboler bästa sättet att komma tillrätta med hederskultur? Nej. Kan det leda till att hedersförtryckta hamnar ur askan i elden? Ja.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar