13 maj 2021

En tidning på kristen grundLedare

DO borde ha viktigare saker för sig

Svenska kyrkan har självklar rätt att kräva medlemskap och tro vid anställning

Antalet anmälningar till diskrimineringsombudsmannen ökade med mer än en tredjedel under 2020 tillkännagavs i ett pressmeddelande nyligen. DO har alltså mycket att göra och en viktig uppgift att fylla. Det gör det uppseendeväckande att myndigheten har valt att kasta sig över Norrköpings pastorat som i en platsannons har haft fräckheten att kräva att den som söker jobbet är medlem och delar Svenska kyrkans värderingar.

Att finnas med i ett arbetslag har flera dimensioner

—  Elisabeth Sandlund

Tidigare när DO känt sig föranlåten att ingripa mot kyrkan har det ofta handlat om kyrkvaktmästare. Församlingarna har fått argumentera att det är viktigt att den person som ofta är den första som en besökare möter på kyrkogården eller i kyrkobyggnaden står på en kristen grund när han eller hon svarar på frågor eller tröstar en sörjande. DO tycks, av informationen på sin sajt att döma, däremot hävda att kravet på tillhörighet och tro är oproblematiskt bara om det gäller en anställd som ska förkunna eller idka själavård.

Den här gången handlar det om en administrativ tjänst där anmälaren anser att det inte kan spela någon roll vad man tror eller inte tror på. Och det är förstås möjligt, om än inte sannolikt, att jobbet kan utföras utan någon kontakt med allmänheten. Men att finnas med i ett arbetslag på en arbetsplats har fler dimensioner än så, inte minst när hela verksamheten ska genomsyras av det som enligt kyrkoordningen är församlingens enda uppgift – att sprida evangelium, att leda människor till tro på Jesus Kristus. Då måste alla oavsett position helhjärtat kunna bidra – med kunskap, idéer och, inte minst, med bön.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Ledare