Ledare

Ta barnen till Sverige nu, på en gång!

Barnkonventionen gäller också de så kallade IS-barnen

Vårt östra grannland har bestämt sig – de finländska barn som finns i lägren i Syrien ska tas hem tillsammans med sina mammor, som varit aktiva i IS. Anledningen är enkel: Barnkonventionen måste följas. Sverige bör följa Finlands exempel och det illa kvickt. Varje dag som ett 30-tal barn tvingas stanna kvar i Syrien under vidriga förhållanden och med risk för radikalisering är en dag för mycket.

Det är ett moment 22 som måste brytas.

—  Elisabeth Sandlund

Att hänvisa till att mammorna inte kan tvingas lämna ifrån sig barnen och att vi inte vill ha tillbaka dessa IS-kvinnor duger inte. Det är ett moment 22 som måste brytas.

Det finns två lösningar: Antingen gör Sverige som Finland, låter mammorna följa med och bli lagförda på svensk mark. Eller också ingriper det offentliga med den makt som det är givet och tar ifrån mammorna vårdnaden om barnen med hänvisning till att den situation som de har försatt dem i gör dem olämpliga som vårdnadshavare. Barn i Sverige tvångsomhändertas på svagare bevekelsegrunder än detta.

Barnens bästa är prio ett. Men det finns också andra skäl till ett kraftfullt ingripande. Det är bättre att små barn får komma hit och bibringas kunskap om vad som gäller i ett demokratiskt land än att försöka omprogrammera de tonåringar som de så kallade IS-barnen snart har vuxit upp till att bli.

Fler artiklar för dig