Ledare

Svepskäl när förskola fick nej

Örebro kommun anför tveksamma skäl när Viby församling nekas att starta förskola

Fredrik Wenell, i korthet.

Örebro kommun har nekat den svenskkyrkliga församlingen i Viby att starta förskola. Församlingen ville öppna en “ur och skur”-förskola för 17 barn i samhället eftersom det är brist på förskoleplatser. Men kommunen menade att församlingen saknade ekonomisk kompetens och de fick därför avslag. Det hade inget annat att invända.

Det är bra att myndigheterna har infört tydliga regler för vilka som ska ges tillstånd att starta skolverksamhet. I det här fallet verkar det dock som om reglerna använts som ursäkt för att neka en konfessionell aktör. Intrycket förstärks av att revisorn inte har några invändningar mot hur ekonomin sköts.

Staten måste kunna garantera att reglerna inte används som svepskäl för att hindra aktörer som vill samhällets bästa.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig