Ledare

Greider sätter - omedvetet - fingret på kyrkans problem

Kommentar. Partipolitiken hör inte hemma i kyrkan

Just nu pågår en serie på Dagen Debatt där samtliga nomineringsgrupper presenterar sina viktigaste frågor inför kyrkovalet i höst. Vad ska kyrkan vara, göra och predika? Det är viktig läsning, inte minst för att valet har stor betydelse för inriktningen för Sveriges största samfund.

Även Göran Greider, bland annat ledarskribent i ETC och Dalademokraten, anser att valet är viktigt. Han säger till Dagen att han inte vill se en mer konservativ kyrka och att politiseringen och sekulariseringen gjort kyrkan gott. “Slutprodukten blir någon slags fri mystik”, säger han och passar även på att varna för Frimodig kyrka, partipolitiskt obunden nomineringsgrupp, eftersom “Jesus dyker upp så fort man kommer in på deras hemsida”. Det är en fascinerande läsning - och en uppfriskande varudeklaration från Greiders sida, som själv tänker rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet.

Det var knappast så det avsågs, men de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna i allmänhet och Frimodig kyrka i synnerhet, har bara att tacka och ta emot. En bättre valarbetare hade de väl knappast kunnat få.

Fler artiklar för dig