Ledare

Siffrorna visar hur dödshjälp är ett sluttande plan

Kommentar. Därför har förespråkarna fel

De som hävdade att införandet av dödshjälp i Nederländerna inte skulle leda till ett sluttande plan fick fel. Under 2020 var det fyra procent av de som dog under året som gjorde det genom eutanasi. Det är en ökning med nio procent, som Dagen skriver om. Många vill undvika lidande. Många är äldre som inte är sjuka men som har åldersbesvär. När dödshjälp blir normaliserat blir det inte längre undantagslösningen för de riktigt svåra och behjärtansvärda fallen som många svenska förespråkare hävdar att det kommer vara.

Många är psykiskt sjuka, cancersjuka och äldre som är rädda för att inte få tillräckligt bra vård, omvårdnad och smärtlindring. Det samhälle som lanserar dödshjälp i stället för att förbättra vården, i synnerhet i livets slutskede, är inte ett människovänligt samhälle.

Fler artiklar för dig