09 december 2021

En tidning på kristen grundLedare

Barnperspektivet måste prioriteras även i föräldralagstiftningen

Kommentar. Utvidgat föräldrabegrepp får inte äventyra barns rätt till sitt biologiska ursprung.

Frida Park.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Egentligen är det inte märkligt att föräldrabalken från 1949 uppdateras och moderniseras, som Dagen skrivit om. I dag finns det många fler familjekonstellationer än de lagstiftarna såg som möjliga då och barn i dessa familjer måste givetvis ha ett fullgott rättsskydd. Men det här är inte alldeles oproblematiskt. Till exempel måste barns rätt till sitt biologiska ursprung garanteras även med ett utvidgat föräldrabegrepp.

I tisdags tog riksdagen beslut om en del i uppdateringen: att utvidga faderskapspresumtionen även till samkönade par och underlätta för sambopar att fastställa föräldraskap. Även om vissa förändringar är motiverade är det ändå anmärkningsvärt att det inte blivit större debatt om att sätta barnets rättigheter, inte föräldrarnas, i första rummet.

Frida Park

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare