28 juli 2021

En tidning på kristen grundLedare

Allvarligt när andliga ledare missbrukar förtroenden

Kommentar. Transparens nödvändigt vid insamlingar

Aktörer som bedriver insamling, även till behjärtansvärda ändamål, måste kunna granskas. Därför är det anmärkningsvärt att Mattias Lekardal, vd för Divine Favour Mission, inte vill svara på frågor. Var finns transparensen? När man hanterar andra människors privata pengar är det alltid en fråga om förtroende. Förtroende som aldrig får missbrukas.

Grundläggande är att den som vill betraktas som en andlig ledare aldrig får utnyttja sin ställning för sin egen vinnings skull. Särskilt allvarligt blir det om utsatta människor som söker själavård manipuleras till att ge pengar under falska förespeglingar, som Dagen skriver om i dag. Då talar vi om andlig manipulation, något kristenheten har ett stort ansvar att uppmärksamma och motverka.

Frida Park

Frida Park är opinionsredaktör på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare