Ledare

Glastaket som hindrar unga måste krossas

Kommentar. Ödesfråga för frikyrkorna att nå ut till och behålla ungas och unga vuxnas engagemang.

Hur får vi fler unga att stanna i församlingen? Den frågan väckte debatt i Dagen bara för ett par veckor sedan efter att Öyvind Tholvsen i en gästkrönika ställt frågan om organisationsformen kan sätta käppar i hjulet. SAM, Pingst Ung och Equmenia skrev om vikten att ge barn och unga en röst och bygga goda relationer. Frikyrkorapporten visar på behovet av att nå unga och behålla unga vuxnas engagemang.

I dag är frikyrkorna ålderstunga. Mattias Sennehed, konsulent för YA, pingströrelsens unga vuxna-arbete, säger till Dagen att det verkar finnas ett glastak någonstans. Hur ser glastaket ut och hur kan det krossas? Det är ett samtal som inte får tystna. Nu, när vi förhoppningsvis befinner oss i pandemins slutfas när kyrkor återigen kan öppna, är detta särdeles viktigt.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig