Ledare

Då blir kyrkans viktiga roll uppenbar

Krishantering förblir en självklar uppgift

Två djupt tragiska händelser under förra veckan visar återigen vilken stor roll kyrkorna och deras anställda spelar. Först i Hässleholm och sedan i Örebro fick präster, pastorer och diakoner den svåra uppgiften att ge tröst när det värsta har hänt. Inte bara de närmaste anhöriga utan många fler berörs och behöver någon att tala med, någon som orkar lyssna och klarar att stanna kvar och möta sorg och förtvivlan.

När det verkligen gäller är det kyrkorum och församlingshem som med självklarhet blir tillflyktsorter.

Ja, Sverige är ett sekulariserat land, där andelen regelbundna gudstjänstbesökare och personer som definierar sig som kristna utgör en minoritet. Men när det verkligen gäller är det ändå kyrkorum och församlingshem som med självklarhet blir tillflyktsorter. Och kyrkornas roll i krishanteringen visar inte tecken till att bli mindre viktig. Tvärtom – den är oundgänglig.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig