Ledare

Välkomna entusiastisk kristendom - motverka fanatism

Knutbyrapporten erbjuder flera viktiga nycklar i arbetet mot osund sekterism

Knutbyrapporten erbjuder flera viktiga nycklar i arbetet mot osund sekterism, skriver Frida Park.

När slår entusiastisk kristendom, något som i sig bör välkomnas, över och blir överdrivet känslomässigt eller svärmiskt? Och var går gränsen mellan vad som är sund teologi och vad som är fanatisk villolära? Frågorna, ständigt aktuella, ställdes på sin smärtsamma spets i samband med Knutbytragedin år 2004. Det är också frågor som ställs i inledningen till den efterlängtade rapporten Entusiastisk kristendom som Institutet för pentekostala studier nyligen gett ut. Efterlängtad eftersom det, trots att viktiga steg och insatser tidigare gjorts, ändå kvarstått avgörande frågetecken kring hur en till synes vanlig pingstförsamling, Knutby Filadelfia, kunde utvecklas till en bokstavligen livsfarlig sekt.

En ordentlig genomlysning av vad som hänt, hur det gick snett och inte minst på vilket vis utvecklingen kunde ha stoppats är välkommen. Rapporten synar avgörande frågetecken kring bakgrundsfaktorer, händelseförlopp, religiösa uttryck och teologiska betoningar som kan bli till viktiga lärdomar inte bara för pingströrelsen utan hela frikyrkligheten – ja, kristenheten.

Entusiasm och hängivenhet var vad som lockade flera människor att söka sig till Knutby. Men hur kunde det gå så fel? En av alla viktiga insikter i rapporten är att utvecklingen i församlingen inte skedde i ett vakuum. Mycket av det som fanns i pingströrelsen plockades upp i Knutby – och radikaliserades. Det gäller till exempel den formella ledningsstrukturen, som till vissa delar överensstämde med den som var gängse i pingstförsamlingar, medan synen på ledare och lydnadskulturen däremot var annorlunda.

Utan mediers granskning, trots förekomst av brister och felsteg, skulle många oegentligheter och farliga missförhållanden kunna fortgå.

—  Frida Park

Många av de osunda läror som förekom stod långt ifrån pingsts undervisning. Det gäller inte minst de lösryckta formuleringar ur Bibeln som byggde en hel lära om Kristi brud. Och visst har bibelsynen varit avgörande. För även om Bibeln sågs som central för etiken och förkunnelsen i Knutby Filadelfia användes den snarare för att söka stöd för de egna idéerna än för att låta dessa korrigeras av bibeltexterna.

Rapporten erbjuder med sitt breda anslag möjlighet till ökad kunskap för enskilda frikyrkoförsamlingar och samfundsledningar på ytterligare flera områden. Ett av dessa handlar om mediers roll när kriser uppstår. Mediernas uppgift är att “rapportera, avslöja, tydliggöra och förklara händelseförlopp”. För den som granskas kan det vara lätt att hamna i ett läge där man vill skjuta budbäraren. Men utan mediers granskning, trots förekomst av brister och felsteg, skulle många oegentligheter och farliga missförhållanden kunna fortgå till priset av att fler människor råkade illa ut.

Entusiastisk kristendom bidrar med viktiga insikter, inte minst genom att identifiera behovet av transparens, maktdelning och reflektion för att kunna fortsätta välkomna sund hängivenhet och motverka skadlig fanatism. Dessa funktioner behöver vakas över även i framtiden. Men genom att omsätta rapportens lärdomar kan frikyrkligheten likväl ta viktiga steg mot ett avslut.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig