Ledare

En nyttig påminnelse om att inte klumpa ihop människor

Olika bakgrund och erfarenheter gör skillnader större än likheter

Elisabeth Sandlund, i korthet.

På nyhetsplats berättar Dagen om det starka stöd som Kristdemokraterna har i områden där många kristna assyrier/syrianer bor. Kanske kan det vara förvånande att personer som har sitt ursprung i andra länder inte verkar oroa sig särskilt mycket över att KD numera är beredd att vara med och styra landet med stöd av Sverigedemokraterna. Men detta är en nyttig påminnelse om att den allmänna tendensen att klumpa ihop människor alltid riskerar att leda fel.

Även den som värjer sig mot att tänka i termer av “vi-och-de” kan gå i fällan att tänka på “invandrare” som en homogen grupp.

—  Elisabeth Sandlund

Även den som värjer sig mot att tänka i termer av “vi-och-de” kan gå i fällan att tänka på “invandrare” som en homogen grupp. Men det är uppenbart att det är stor skillnad mellan å ena sidan den som kom till Sverige för många år sedan, kanske med erfarenhet av att vara förföljd för sin kristna tro, och som har etablerat sig här, och å den andra en nyanländ flykting utan kunskap om vare sig språk eller samhälle. Ingen, allra minst dem det gäller, gynnas av förenklad kategorisering.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig