Ledare

Norska Fremskrittspartiet – KD:s nya systerparti?

Gästledare: Busch och Listhaug tycks närma sig varandra alltmer, skriver Berit Aalborg, politisk redaktör Vårt Land.

I Norge följer många Kristdemokraternas utveckling, både för att det gått bra i opinionsmätningar och val och för att KD har närmat sig Sverigedemokraterna. KD:s norska systerparti Kristelig folkeparti har valt att samarbeta högerut, men har alltid varit kritisk till Fremskrittspartiets linje i asyl- och flyktingpolitiken.

KrF har sina egna problem. Strax innan partiet skulle välja regeringspartner 2018 uppmanade den dåvarande KrF-ledaren Knut Arild Haride sitt parti att samarbeta med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det gav KrF ett uppsving i mätningarna. Men partiet valde högerkanten i stället. Samarbetet med högerpopulistiska Frp gjorde att många center-vänsterorienterade profiler lämnade partiet. Sedan dess har KrF kämpat med att få väljarstöd. I höst kan partiet hamna under gränsen för att få utjämningsmandat och få nöja sig med att sitta kvar i Stortinget med bara två – tre ledamöter.

Om KrF väljer en invandringskritisk hållning tyder allt på att de skulle förlora de mest kyrkliga aktiva.

—  Berit Aalborg

Det finns de som anser att norska KrF bör följa KD: s invandringskritiska linje. Men det skulle stöta bort aktiva kristna. Flera studier visar att den gruppen är mer liberal när det gäller invandringspolitik än befolkningen i allmänhet. Aktiva kristna röstar inte på Frp och de har mycket mer positiva attityder till asylsökande och invandrare. Den senaste undersökningen, som gjordes i höstas, visade att endast 8,8 procent av Norges aktiva kristna ser invandring som ett hot mot norsk kultur. Andelen är högre i hela befolkningen, även om opinionen har rört sig i en betydligt mer liberal riktning de senaste tio åren.

Om KrF väljer en invandringskritisk hållning tyder allt på att de skulle förlora de mest kyrkliga aktiva, det vill säga de som regelbundet går i gudstjänst och som uppger att de är engagerade i kristet arbete. Därför har flera i Norge ställt sig frågan om vilka Ebba Buschs nya väljare egentligen är. Har hon tappat de kristna kärnväljarna, men fått nya väljare som använder svenska traditioner och kristendomen som en symbol mot människor i nöd?

I Norge upplever allt fler att Ebba Busch har mer gemensamt med högerpopulisten Sylvi Listhaug än hon har med norska KrF, trots att norska KrF också förflyttat sig åt höger. Detta gäller särskilt i asyl- och invandringspolitiken där Busch och Listhaug nu i stor utsträckning är på samma linje. KD:s utspel om att inte vilja tillåta moskéer att ha böneutrop, och därmed behandla dem annorlunda än kyrkor med klockringning, är ett exempel. Ett annat exempel är biståndspolitiken. KD:s förslag om att använda svenskt utvecklingsstöd för att betala fängelser i länder utanför Sverige liknar vad Frp står för i Norge men det är otänkbart med ett liknande förslag från KrF.

I Norge har Sylvi Listhaug hyllat Ebba Busch och uppmuntrat KrF att gå åt samma håll som KD. Det förvånar få av oss som har följt både Listhaug och Busch under lång tid. För många av oss framstår de allt mer lika.

Fler artiklar för dig