Ledare

Kristna måste bemöta konspirationsteorierna om coronavaccinet

Elisabeth Sandlund: Se inte genom fingrarna med den som inte tar ansvar

Åtta av tio av de patienter som blivit så sjuka i covid-19 i augusti att de måste vårdas på intensivavdelning har själva valt sitt öde. De har nåtts av informationen om coronavaccinet och haft möjlighet att ta sina sprutor men tackat nej.

Hur många av dem som tillhör kristna sammanhang finns det, av uppenbara skäl, ingen statistik om. Däremot kan många kristna berätta att de har människor i sin närhet som gått i antivacc-fällan. Om sådana personer läser den här texten låter de sig knappast övertygas. Vissa avfärdar den med hänvisning till att den som har Jesus i båten inte behöver frukta vare sig “pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagshettan” (Ps 91:6). Andra konstaterar att den är ännu ett exempel på hur etablerade medier vägrar att släppa fram och bejaka den sanning som man fått del av via Youtube och andra sociala medier.

Den som har bestämt sig för att gå emot den samlade vetenskapliga expertisen är svår att argumentera med. Men det betyder inte att kristna kan avsäga sig ansvaret att åtminstone försöka. Präster och pastorer som uppmanar till vaccinering är värda all uppskattning men fler röster behövs.

För det första: Den som menar att den kristna tron i sig innebär ett skydd mot corona kan få två motfrågor som öppnar för samtal: “Då ifrågasätter du alltså min tro eftersom jag har valt att vaccinera mig?” Och: “Då tänker du alltså att Gud inte kan använda sig av forskare och läkare som verktyg när han hör och vill svara på din bön?”

För det andra: Den som har fastnat i konspirationsteoriernas träsk är svårare att bemöta, inte minst om motståndet mot coronavaccinet hänger samman med ett helt kluster av annat likartat tankegods. Uppfattningen om att den expertis som framträder i etablerade medier är okunnig, köpt och/eller har dolda motiv är svår att slå hål på. Det finns alltid någon med tjusig titel som säger tvärtom. I själva verket finns det många i flödet på sociala medier, som stöder varandra i övertygelsen om att det handlar om en konspiration.

Det är som om en osynlig hjärna håller koll på vad jag verkar vara intresserad av.

Ett försök som är värt att göra är att förklara hur Facebook, Youtube och Instagram fungerar, att det inte är jag som väljer vad jag ska nås av och att det inte heller är slumpmässigt vad som dyker upp utan att det är algoritmerna som styr. Det är som om en osynlig hjärna håller koll på vad jag verkar vara intresserad av och en lika osynlig hand som ser till att jag får ännu mer av samma vara. Att det är så är faktiskt inte självklart för alla.

Det mest verksamma motmedlet stavas källkritik. Men ett problem är att den som går på tvärs mot den överväldigande mängden av världens experter hävdar att det just är källkritik som man ägnar sig åt. Kanske kan ett resonemang om att det i vetenskapliga sammanhang behövs personer som ifrågasätter det alla tror är sant men att den som inte har egen sakkunskap gör klokt i att förlita sig på att majoriteten faktiskt oftast har rätt. Alltså precis motsatsen till det som gäller på landets iva-avdelningar just nu, där de allra flesta av patienterna haft hundra procent fel och därmed satt inte bara sitt eget utan också andras liv i fara.

Fler artiklar för dig