02 december 2021

En tidning på kristen grundLedare

Församlingsplanteringar behövs för Kyrkans framtid

Viktigt våga försöka starta nytt även om framgång inte kan garanteras

Elisabeth Sandlund, i korthet.
Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

25 år är ingen lång tid i Kyrkans tvåtusenåriga historia. Men för en nyplanterad församling, som Johanneskyrkan i Linköping, är det väl värt att fira som en viktig milstolpe som visar att det frö som såddes av några få entusiaster hade växtkraft.

Sådana framgångshistorier behövs för att inspirera andra till att ta liknande steg. Varje trädgårdsodlare vet att allt som sätts i jorden inte växer upp och bär frukt och att det inte räcker att plantera utan att det också krävs fortlöpande vård och omsorg. Därför är det viktigt att erfarenheter tas till vara över samfundsgränserna, både av sådana nyplanteringar som lyckats och av sådana som aldrig fick fart eller som vissnade efter en tid.

När det kommer till kritan gäller det att våga försöka även om resultatet inte kan garanteras

—  Elisabeth Sandlund

De ansvariga i Johannes­kyrkan nämner som en framgångsfaktor i deras fall att visionen burits av många, vilket minskat sårbarheten. De lyfter också fram att inriktningen delvis förändrats under resans gång. Det är tänkvärda lärdomar även på andra håll där planteringar planeras eller genomförs.

Och när det kommer till kritan gäller det att våga försöka även om resultatet inte kan garanteras. Svensk kristenhet behöver en mångfald av gemenskaper, stora och små, där människor kan möta varandra och tillsammans växa i tro. Där har nyplanteringar en viktig roll att spela.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Tycker du att det här behöver läsas av fler?

QR-kod för Swish-numret. Att den kristna rösten i samhällsdebatten är viktig?
Hjälp oss att nå längre genom att swisha en valfri summa till DagenVision.
Swishnummer: 123 427 57 07 – märk din gåva DagenVision.
Vill du veta mer om DagenVision?
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare