Ledare

Det är en mänsklig rättighet att få följa sitt samvete

Nej till samvetsfrihet innebär att kompetensen inte utnyttjas

Bristen på barnmorskor i Sverige är skriande. Nödropen skallar från förlossningsavdelning efter förlossningsavdelning. Samtidigt kommer ett besked från Europadomstolen som meddelar att den avvisar begäran om resning i Ellinor Grimmarks och Linda Steens fall. Frågan om samvetsfrihet för de barnmorskor som säger nej till att medverka vid aborter har därmed nått den juridiska vägens ände.

Grimmark arbetar i Norge, Steen har lämnat barnmorskeyrket och jobbar med annat. Deras kompetens kommer därmed inte födande svenska kvinnor till godo.

Det norska exemplet visar att det går alldeles utmärkt att organisera förhållandena på arbetsplatsen så att samvetsfriheten upprätthålls.

—  Elisabeth Sandlund

Nej, det är ingen mänsklig rättighet att arbeta som barnmorska. Däremot är det en mänsklig rättighet att få följa sitt samvete. Och det norska exemplet visar att det går alldeles utmärkt att organisera förhållandena på arbetsplatsen så att samvetsfriheten upprätthålls.

Fler artiklar för dig