Ledare

Man tvingade flickvän göra abort - borde dömas för dråp

Frida Park: Våldsverkare kommer undan med lägre straff eftersom ofödda inte ses som brottsoffer

Under hot om att skära upp kvinnans mage och döda både henne och fostret i livmodern tvingade mannen henne till att göra abort. Nu åtalas mannen för grovt olaga tvång. Straffet kan bli mellan nio månader och sex års fängelse. Men det barn som aldrig fick chansen att växa i sin mammas mage, födas och leva sitt liv tas det ingen hänsyn till. Ofödda har inget skydd i svensk lagstiftning.

Ett liknande fall prövades 2019. Svärmodern hotade sonens unga flickvän med att hon skulle få ett pistolskott i huvudet om hon inte valde abort. Flickan vågade inte annat än att lyda. Hovrätten underkände tingsrättens resonemang om att det var ett hedersrelaterat brott och dömde svärmodern till endast sex månaders fängelse. Ingen hänsyn togs till fostret som dog. För ofödda har inget rättsskydd.

I landet där Barnkonventionen blivit lag och barnets bästa alltid ska tas hänsyn till är det alltså inte brottsligt att tillfoga ett ofött barn skada så att det dör.

—  Frida Park

En 43-årig man misshandlade och sparkade sin 17-åriga gravida flickvän i magen så att fostret dog. Han åtalades för grov kvinnofridskränkning. Men inte för dråp eller mord. För i Sverige kan ofödda inte ses som brottsoffer.

I landet där barnkonventionen blivit lag och barnets bästa alltid ska tas hänsyn till är det alltså inte brottsligt att tillfoga ett ofött barn skada så att det dör. Detta trots att riksdagen redan 1989 slog fast att fostret inte enbart kan ses som en del av kvinnans kropp och trots att foster efter vecka 22 ses som livsdugliga och folkbokförs som barn även om det inte överlever i mammas mage.

Våld mot gravida kvinnor och deras ofödda barn måste vara något av det uslaste som går att föreställa sig. Alltför många gärningsmän slipper undan för att utredningar läggs ned. Och alltför många gärningsmän som faktiskt lagförs kommer undan med för låga straff som inte står i proportion till det brott som begåtts. Sparkar du en gravid kvinna i magen så att det ofödda barnet skadas eller dör finns det enligt svensk lag bara ett brottsoffer. Detta eftersom ingen hänsyn tas till det ofödda barnet.

Vilket trauma genomlider inte kvinnorna? Och hur kommer det sig att svensk lagstiftning inte erkänner detta? Kanske för att ett skydd för de ofödda, felaktigt, ses som en möjlig inskränkning i abortlagstiftningen.

Ett annat exempel: En felavläsning av ett ultraljud ledde till att en abort utfördes i vecka 30. Vårdpersonalen hade tolkat ultraljudet som att kvinnan var i vecka 12. Åklagaren Jennie Nordin inledde en förundersökning mot vårdpersonalen och rubricerade händelsen som grovt vållande till annans död. Förundersökningen fick läggas ned eftersom en förlossning måste vara påbörjad för att ett barn i magen ska vara ett möjligt brottsobjekt. “Stötande”, sa åklagaren som bad politikerna se över lagen.

Vid 22 graviditetsveckor är abort inte längre tillåtet i Sverige. Det är en rimlig punkt att juridiskt ge det ofödda barnet samma juridiska skydd som födda, oavsett om en förlossning startat eller ej. Men det är också rimligt att ofödda som utsätts för våld eller mot moderns vilja aborteras under hot om våld ges status som brottsoffer oavsett graviditetsvecka. USA och Storbritannien har infört lagstiftning till skydd för ofödda. Det är på tiden att Sverige ger ofödda juridiskt skydd.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig