Ledare

Dags att återta innehållet i de kristna högtiderna

Fredrik Wenell: Första advent är en möjlighet för evangeliet

Nu är vi på väg in i den fantastiska adventstiden. Mitt i mörkret kommer ljuset in. I vår del av världen är det mycket lättare att påminnas om den kristna julen eftersom vår almanacka är sprungen ur den kristna traditionen. Men det finns även en hel del utmaningar med att leva i ett land präglat av en kristen kultur.

Risken är nämligen påtaglig att när kulturen i allmänhet uppfattas som kristen framstår en personlig tro som ett extra tillägg snarare än en förutsättning. Det är lätt att slå sig till ro med att landet är byggt på kristna värderingar och traditioner. Risken är att tron blir detsamma som att vara en bra människa.

Det här visar sig i en stor amerikansk undersökning om troende ungdomar. I den menar de flesta att religionens mål är att hjälpa människor att må bra och vara en snäll människa. Om det blir de enda poängerna med den kristna tron kommer det förmodligen som en överraskning när även andra som inte är troende visar sig både må bra och vara snälla.

Julens budskap kallar oss alla till personlig omvändelse.

—  Fredrik Wenell

Visst, tron handlar om goda dygder och att Jesus kan ge frid i livets stormar. Samtidigt är det många som bär på negativa minnen av att den sorts kristna tro som varit det kulturella kittet som skapat sammanhållningen i landet. Många har minnen av kristen moral som något i högsta grad begränsade dem. En hel del minns uttalade och outtalade regler om kjol- och hårlängder, förbud mot kortspelande och bollspel på söndagarna, andra har känt sig nödgade att gör upp med det som uppfattas vara en förtryckande sexualmoral. Går vi längre tillbaka var prästen en kontrollerande auktoritet i människors liv.

Sådant lever kvar i samhället och det är dags att vända på det. Och för att göra det är de kristna högtiderna ett gyllene tillfälle att förkunna ett evangelium som kallar alla till personlig omvändelse.

Adventstiden kan alltför lätt handla om sånger och melodier som skapar en vacker bakgrund till den julstämning vi alla längtar efter under de mörkaste månaderna under året. Men bakom de stämningsfulla sångerna, verserna och melodierna som blivit en viktig del av vår kulturskatt döljer sig ett budskap som har förvandlat historien i grunden.

Första advent är den gudstjänst som är mest välbesökt och söndagens texter handlar om väntan på konungens ankomst. Den kung som enligt profeten Sakarja i Gamla testamentet rider in i Jerusalem. Den Gud som kristen tron förkunnar kommer i härlighet, men av en väldigt annorlunda sort.

Det är därför viktigt att kyrkorna inte bara gläds åt att så många kommer till gudstjänst nu på söndag, utan också tar tillfället att förkunna den omvändelse som ligger i mottagandet av evangeliet. Låt därför söndagens gudstjänster bli ett tillfälle att personligen möta den konung som kommit till vår värld som ett försvarslöst barn, född av en ung tonårsflicka. Det är budskapet om att en ny värld både är möjlig och på väg. Advent och jul är ju inte främst högtider som handlar om “bjällerklang” utan om att “Gå Sion din konung att möta”.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig