Ledare

Dan före dan före rädslan att mamma och pappa ska bli för fulla

Chefredaktören har ordet: Nej, alkohol är inte en frälsningsfråga - men möjligen är det en synd att inte ta ansvar för barns trygghet

Om jag bara håller mig undan, om jag bara är glad, om jag är så duktig det bara går, då blir mamma eller pappa gladare, lugnare, nyktrare, snällare…

Nu närmar sig en av våra största högtider och det finns många som ser fram emot välförtjänt ledighet och samvaro. Men jag vet av egen erfarenhet att julfrid inte kommer till alla barn. Det finns åtskilliga barn som lever med föräldrar som inte förmår att skapa en trygg tillvaro. Det kan bero på psykisk ohälsa, narcissism eller olika typer av missbruk. Men ett av de allra vanligaste problemen även i alldeles “vanliga” familjer kring julen och andra högtider är vuxna som dricker för mycket alkohol. Ungefär en miljon svenskar anses ha riskabla alkoholvanor.

Femton procent av samtliga barn i Sverige känner oro kring att en förälder dricker för mycket alkohol. En vit alkoholfri jul borde därför vara självklar för alla firanden som inbegriper barn. Det borde också kunna vara självklart i familjer där det finns vuxna som vuxit upp med traumatiska erfarenheter av alkohol där minnen kan skrämma och sår kan rivas upp. En situation där “morbror Pelle” dricker för mycket och börjar stoja tycker en kanske bara är komiskt och glatt medan det för en annan upplevs som djupt obehagligt.

Låt all gemenskap kring barnen vara alkoholfri. Så även i jul. Vi får inte svika dem nu

—  Felicia Ferreira

Från 1800-talets slut och framåt var det en självklarhet med alkoholfria zoner, både i kyrkor och kristna hem. Sedan dess har en utveckling skett där många också säkert kan känna sig lättade över att skuldbeläggningen och syndaanklagelserna avtagit. Vi är många som inser i dag att det inte är en frälsningsfråga om man dricker alkohol eller inte. Nej, men kan det möjligen vara en synd att inte ta sitt ansvar för samhället och för barns trygghet? Ett ansvar som innebär att vara en förebild och agera i solidaritet med dem som inte kan sätta ord på oron ett förändrat beteende hos en vuxen ger.

Låt all gemenskap kring barnen vara alkoholfri. Så även i jul. Vi får inte svika dem nu. Kampen för fler trygga frizoner är inte förlegad och den är lång ifrån över.

Fler artiklar för dig