Ledare

”Snälla be för oss. Det är en mycket osäker situation här”

Felicia Ferreira: Våra förföljda trossyskon i världen vädjar om förbön

I en tillbakablick över året som gått är det svårt att inte minnas de kontakter jag och vår redaktion haft med kristna som lever i länder där det är betydligt svårare att vara just kristen. Diskriminering, hot, trakasserier, våld och död är en del av mångas vardag. Visst kan vi också skönja ljus, men insikten om verkligheten för förföljda trossyskon i världen är viktig för att vi ska kunna be och agera.

Här är ett axplock från några länder som funnits på min radar under året. Några av de kristna på plats skickar med en hälsning om läget.

Indien

Fler än 300 attacker mot kristna skedde under de första nio månaderna 2021. Läget för de kristna i Indien blir tyvärr allt värre. I Indien finns Asiens näst största grupp av kristna och signalpolitik och lagstiftning från landets högerextrema hinduer (RSS) bidrar till att allt fler kristna trakasseras och misshandlas och att kyrkor vandaliseras och förstörs. Flera indiska delstater är nu på väg att införa en lagstiftning som ska förhindra människor från att konvertera till kristendom eller islam.

Glöm inte bort oss. Vi behöver era böner!

—  Ung kvinna i Indien

I oktober 2021 genomsökte en folkhop på nästan 250 hinduer, beväpnade med järnstänger, en kyrka i Roorkee i norra delstaten Uttarakhand. Pearl Lance, dotter till kyrkans pastor, blev antastad och attackerad: “De släpade mig i nacken till bottenvåningen medan de slog mig i ansiktet och på ryggen. Jag blev medvetslös efter att jag blivit slagen i huvudet med en stav” berättade hon för Al Jazeera efter attacken.

Covid-19-pandemin har också gett förföljarna ytterligare vapen: Kristna diskrimineras ofta när nödhjälp ska delas ut. I den sammanställning som missionsorganisationen Open Doors gör årligen av World Watch Lists poängsystem får Indien 83 poäng av 100.

En ung kvinna hälsar:

Snälla be för oss och glöm inte bort oss. Vi är starka i vår tro men behöver era böner!

Libanon

Längs en mur i hamnen har Beirutborna fått ur sig sin vrede, sorg och frustration. Reportage, Libanon.

Nyligen träffade jag en vän som också är biståndsarbetare. Nyss hemkommen från flera länder hade personen bland annat varit i Beirut. En timme el om dagen, skyhög inflation, absurda priser för en kopp kaffe, matbrist, fullt med pågående korruption och en medelklass som plötsligt tvingats göra en klassresa åt fel håll och lever under svåra omständigheter. Landet dräneras på dem som har hög utbildning.

Samtidigt finns det många kristna och självklart andra, som arbetar för att hjälpa dem som behöver det mest. Men tyvärr fortsätter de kristna att bli allt färre i regionen. Den syriske katolske patriarken Ignatius Joseph III Younan varnade tidigare i år: “Vi är väldigt, väldigt rädda för att om den här krisen fortsätter kommer det att vara slutet för kristna i Libanon och hela Mellanöstern om några år.”

För att vi ska överleva måste vi få hjälp utifrån.

—  Sjuksköterskan Magda i Libanon

En kvinna från Beirut hälsar:

Situationen för oss kristna har varit svår ända sedan kriget 1975 men har nu förvärrats på grund av ekonomisk kris och flyktingströmmar. Men mitt i detta visar den kristna kyrkan sin styrka som en pelare i nöden. Men framtiden är oklar för oss.

Sjuksköterskan Magda i Beirut hälsar:

Vi älskar Libanon, det är fortfarande kristnas största fäste i Mellanöstern. Men för att vi ska överleva måste vi få hjälp utifrån. Krisen i Libanon har drabbat alla libaneser. Dock behöver kristna känna att de har stöd någonstans ifrån, så som sunniter känner för Saudiarabien och shiiter för Iran. Vem är vårt stöd?

Armenien

Under 2020 rasade ett sex veckor långt blodigt krig mellan Azerbajdzjan och Armenien med omkring 6 600 döda. Till slut slöts ett fredsavtal som innebar att Baku (huvudstad i Azerbajdzjan) återtog tre fjärdedelar av de landområden som tidigare ägts av etniska armeniska styrkor. Men under 2021 har den decennier långa konflikten gått in i en riskabel fas, där Azerbajdzjan militärt gör territoriella anspråk på en större del av Armenien. Azerbajdzjans president Ilham Aliyev har hänvisat till dagens Armenien som “vårt historiska land”. Risken för upptrappade konflikter i området under 2022 är stor.

Världsledare tittade bara på när vi blev attackerade.

—  Man från Harout i Armenien

En man från Harout i Armenien som nu jobbar på en restaurang i Jerevan hälsar:

Allt oftare känner vi oss övergivna. Kriget i fjol, när Azerbajdzjan attackerade oss och världsledare bara tittade på, är ännu ett exempel.

Syrien

Även om många människor urskillningslöst dödades under Syriens långa inbördeskrig så är kristna särskilt utsatta och Syrien blir ännu ett land i Mellanöstern som håller på att tömmas på kristna. Många kristna är fortfarande på flykt inom landet, eller är flyktingar i andra länder, ofta på grund av ökande islamistisk extremism. I norra Syrien orsakade invasionen av turkiska styrkor under senare delen av 2019 en större instabilitet. Den verkar även ha använts av vissa islamiska extremister som en förevändning för att ge sig på kristna. Missionsorganisationen Open Doors beskriver hur kristna med muslimsk bakgrund riskerar att utsättas för förföljelse över hela landet, men att de är särskilt sårbara i nordväst och nordöst. Kristna kvinnor och flickor med muslimsk bakgrund håller ofta sin nya tro hemlig. Om den avslöjas riskerar de att falla offer för hedersmord.

Hela delar av Syrien är tömda på kristna.

—  Sonya, lärare i Damaskus

Sonya som jobbar som lärare i Damaskus, Syriens huvudstad hälsar:

Vi får frågan om kristnas situation och framtid ganska ofta. Kommer vi kristna att fortsätta leva i Syrien? Har vi någon framtid? Men ingen frågar oss om hur vi ska säkra denna framtid, våra barns utsikter. Hela delar av Syrien är tömda på kristna. Detta är vårt land och vi vill stanna, men då krävs det också att vi känner oss trygga. I dag är det bättre än under ISIS tid, men det är inte bra.

Nigeria

I Nigeria går ingen längre säker och situationen i området har försämrats det senaste året, som Dagen rapporterat om vid flera tillfällen.

Vi har sett en explosion av våld i hela landet, med mord, kidnappning av både präster, kvinnor och skolbarn, och totalt har över 4 400 kristna dödats i landet under 2021.

Den sista söndagen i advent dödades tolv kristna i en terrorattack i norra Nigeria. Dödsoffren hade just lämnat en gudstjänst.

Nigeria ligger för närvarande på nionde plats på World Watch lista över länder där kristna förföljs som värst med 85 poäng av 100 och missionsorganisationen Open Doors konstaterar att kristna som har konverterat från islam är mycket sårbara i den norra delen av landet, speciellt i de områden där sharialagar gäller. Kristna som lever som internflyktingar är också särskilt sårbara.

Snälla be för oss.

—  Person i Nigeria

En person från norra delen av landet jag nyligen haft kontakt med hälsar:

Snälla be för oss. Det är en mycket osäker situation här men Gud är oss också nära.

Dagen startade 1945 med en vision om att vara salt i förruttnelsen. Det är en drastisk bild. Men man kan också tala om en krydda i en gryta som kan förhöja smaken i hela grytan. I väntan på Kristi återkomst är utmaningarna många i en globaliserad värld. Därför behövs visioner för framtiden. Om mission och bistånd utifrån bön och insikt blir en aktiv handling påverkar det och kan förhöja och förändra ett helt land, både politiskt och andligt. Låt oss be och handla i den tid som nu är.

Med hopp om ett gott nytt 2022, i Sverige och för våra trossyskon över hela jorden.

Fler artiklar för dig