Ledare

Har kyrkan glömt bort att änglarna finns?

Fredrik Wenell: Hellre än att avskriva fenomenet behöver vi förstå vad änglars närvaro handlar om

Många minns tavlan som hängde ovanför barndomens sängar. En ängel vakar över två barn som går på en smal spång över en forsande flod. Ängeln finns där som beskydd. Det var alltså inte så länge sedan änglar var en självklar del av kristnas tro. Men vad händer med den synen på änglar om olyckan ändå är framme: Hade ängeln hade tagit semester eller blivit befriad från sitt vaktuppdrag för en stund?

Det finns många vittnesmål om besök av änglar både i den kristna kyrkan och utanför kyrkan. Dagen skrev om familjen Ferngren (25/12) som fick tröst av att se en ängels skugga vid sin mammas/makas grav.

Människor har tidigare i historien inte haft svårt för änglar. Tvärtom, många såg dem som en självklar del av tillvaron. I andra delar av världen är det inte heller något märkligt att relatera till en verklighet bortom det vi kan se. Så bättre än att avskriva fenomenet är att försöka förstå vad änglars närvaro handlar om.

Det är åtminstone två omständigheter som gör att den västliga delen av kyrkan har svårt för existenser utanför den materiella världen: den moderna världsbilden och de nyandliga rörelserna.

Moderniteten förutsätter en logik där det som inte sker nu inte kunde ske då heller.

—  Fredrik Wenell

Den moderna världsbilden betraktar allt som tillskrivs en orsak bortom det mätbara som vidskepelse. Det får också till följd att Bibelns berättelser om övernaturliga skeenden avskrivs som nonsens eller behandlas med hjälp av avmytologisering. Det sistnämnda begreppet innebär att budskapet behöver befrias från den mytologiska världsbild som Bibeln anses vara präglad av för att budskapet ska träda fram. Moderniteten förutsätter en logik där det som inte sker nu inte kunde ske då heller. Människan kan inte gå på vatten nu och kunde det inte heller för 2000 år sedan. Följden har blivit att en stor del av den västliga kyrkan helt enkelt har räknat bort väsen vi inte kan se.

De flesta moderna människor vill inte förknippas med kristaller och spökjakt och därför uppfattas nyandliga rörelser av många som suspekta. Men nyandliga erfarenheter vittnar också om att det finns sådant som inte kan förklaras inom ramen för en modern världsbild och är på så sätt ett slags uttryck för en sund otillfredsställelse med en tillvaro som bara reduceras till något inomvärldsligt.

Problemet är att såväl moderniteten som nyandligheten sätter individen i centrum. I kyrkorna har därför att änglarna främst fått betydelse för individers personliga säkerhet eller andliga upplevelser.

I Bibelns berättelser kommer änglarna visserligen till enskilda personer men de gör det som budbärare för att påminna om Guds stora plan för skapelsens försoning. I en modern värld, där allt relateras till nyttan för individen, är å ena sidan risken påtaglig att änglars närvaro förminskas och främst är till för det egna välbefinnandets skull. Å andra sidan kan hälsningar om ett hopp bortom döden vara precis det som behövs i ett samhälle där allt handlar om nuet och det materiella. Så glömt inte bort att änglarna finns.

Fler artiklar för dig