Ledare

”Kallad” ger hopp för framtiden

Viktigt med inspiration och mod för den unga generationen

Frida Park.

Kallad. Så heter konferensen för unga ledare som gick av stapeln i helgen efter två år av väntan då pandemin tidigare satt käppar i hjulet. För en ung människa är en två år lång pandemi när framtidsdrömmar fått sig en rejäl törn en oerhört lång period. Så viktigt då att unga ledare får samlas och inspireras, hitta nytt mod och ny kraft. På sin hemsida skriver arrangörerna: “att leva som kallad, med mod att gå och rötter att stå på”.

En konferens som inte bara har bäring bland unga.

Tretton ungdomsorganisationer stod som arrangörer, med en bredd och ett engagemang som spred sig vidare till de 350 volontärer och anställda ledare från många samfund som kom samman. Det är en konferens som inte bara har bäring bland unga. Det som händer bland de unga i dag kommer att påverka morgondagens kyrka och samhälle. Det ger i sanning hopp för framtiden.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig