Ledare

Lämna inte walk over i sexualkunskapen

Kommentar. Florida förbjuder skolan att prata om sexuell läggning med barn under nio år.

Frida Park.

Det är minst sagt uppseendeväckande, materialet RFSL har sammanställt för skolan. Bilder, begrepp och information delges barn som kanske aldrig haft en tanke på sexuell identitet eller läggning. Det är också anmärkningsvärt att det i en del skolor fortfarande förekommer ensidig och ytlig undervisning om sex och samlevnad.

Samtidigt är det väl naivt att tro att man kan skydda barn från allt detta genom att införa förbud att tala om det. Barn som är mycket mindre än nio år tillbringar en hel del tid på internet i dag. Där möter de bilder, filmer och information som kan upplevas både skrämmande, kränkande och fascinerande.

Självklart är det föräldrarnas ansvar att guida sina barn även i dessa viktiga frågor, men inte alla har närvarande föräldrar. Problemet är alltså inte att skolan pratar om sex utan hur. Och det kommer man inte åt genom förbud som det i Florida.

Problemet är alltså inte att skolan pratar om sex utan hur.

—  Frida Park
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig