Ledare

Omoraliskt att regeringen tar från de fattiga och ger till andra i nöd

Neddraget bistånd är fel väg att finansiera flyktingkrisen

Protesterna från det samlade bistånds-Sverige hjälpte inte. Regeringen står fast vid det beslut som förutskickats, att klara den flyktingkris som det ryska angreppet på Ukraina har utlöst genom att dra ner det svenska biståndet. Det allra mesta av de ökade kostnaderna på tio miljarder kronor ska ordnas fram på det sättet, meddelades på en presskonferens på torsdagen.

Finansminister Mikael Dambergs förklaring, som den återgavs av TT, är knappast till fyllest: “Regeringen har gett besked om att det huvudsakligen kommer handla om avräkningar på biståndet, eftersom det här är kostnader som uppstår tack vare att människor flyr från Ukraina.” Bortsett från att det knappast är “tack vare” flykten från Ukraina kostnaderna uppstår lider den av bristande logik och ger inte svar på frågan varför människor i världens fattigaste länder ska bära bördan av det Rysslands härskare ställt till med.

Vad blir nästa steg?

—  Elisabeth Sandlund

En regering har till uppgift att göra prioriteringar. De ekonomiska resurserna är inte obegränsade. Situationen i Ukraina är en utmaning för hela det svenska samhället med höjda råvarupriser och en inflation på en nivå som vi inte skådat på många år.

Men det handlar inte bara om att prioritera utan om rätt prioriteringar. Och i ett läge där samstämmiga rapporter talar om att världens fattiga kommer att bli ännu fattigare och att de hungriga kommer att bli ännu svårare att mätta i svallvågorna efter kriget i Ukraina är det varken rätt eller rättfärdigt att minska biståndet.

Vad blir nästa steg? Att den lilla grupp kvotflyktingar som Sverige lovat att ta emot får stanna kvar i flyktinglägren där de väntar på transport till en ny framtid ? Svenska folket har visat att det är villigt att öppna både hjärtan, sina hem och plånböckerna för att stötta ukrainarna. Tänk om regeringen kunde ta fasta på den grundläggande humanitet som detta pekar på i stället för att ta den enklaste utvägen och utnyttja det internationella regelverket om bistånd till bristningsgränsen.

Fler artiklar för dig