Ledare

Tandlöst FN kan bara vädja om vapenvila och samtal

Ett tragiskt faktum att den organisation som skulle garantera världsfred saknar makt

Elisabeth Sandlund, ledarkrönika

Lidandet i Ukraina fortsätter. Våldet trappas upp, civilbefolkningen lider, flyktingkatastrofen förvärras. Putin verkar fast beslutet att fullfölja sin aggressiva linje och inte ge sig förrän delar av grannlandets territorium är erövrat.

Så här skulle det aldrig mer se ut i världen, resonerade världens statsmän efter andra världskrigets slut. Konflikter skulle i fortsättningen lösas på fredlig väg. Att Nationernas förbund hade misslyckats att skapa bestående fred i världen var något att ta spjärn emot när Förenta nationerna bildades. Men vad kan FN göra i dag? Ryssland blockerar alla beslut i säkerhetsrådet som går emot landets vilja. FN:s generalsekreterare kan bara vädja – om vapenvila under den ortodoxa påsken som firas denna helg och om att få möta Putin i Moskva och Zelenskyj i Kiev för samtal om “brådskande åtgärder” för att få slut på stridigheterna. Låt oss hoppas att de möten som ska äga rum nästa vecka leder till resultat även om förväntningarna är lågt ställda!

I det kritiska säkerhetsläge som råder och som påverkar oss alla är det ett tragiskt faktum att FN saknar makt och möjlighet att agera.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig