Ledare

Fanatiker vill alltid styra över kvinnans val

Frida Park: Agera mot talibanstyret - men inte alla som bär slöja är förtryckta

Talibanernas löften är inte vatten värda. När de tog makten i september 2021 i Afghanistan lovade de en “mjukare kvinnopolitik”. Syftet var naturligtvis att få omvärlden att se värdet med talibanstyrets potential till stabilitet och avstå från att gripa in. Knappa nio månader tog det.

I mars skickades tonårsflickorna hem från skolorna. Så bröts löftet om att alla flickor skulle få skolgång. Bara för några dagar sedan kom nyheten att talibanerna infört tvång på heltäckande klädsel, chador, för kvinnor “som inte är för unga eller gamla” för att inte “provocera män som inte är mahram” (nära släktingar).

Terror, bomber och inskränkningar i människors, särskilt kvinnors, rättigheter är nu närapå vardag. Minoritetsgrupper och religiösa riktningar inom islam som inte förespråkar samma fundamentalistiska tolkning av islam som talibanerna attackeras och bombas som Expressens Magda Gad rapporterat om, för att skapa instabilitet och befästa talibanernas maktposition. Religionsfrihet existerar inte.

Du är fri att kasta slöjan. Eller fri att bära den.

—  Frida Park

Omvärlden måste agera mot det förtryckande talibanstyret. Det finns inget annat.

Kvinnors frihet och möjligheter sticker i ögonen på fanatiker. Förbud eller påbud är regeln när det kommer till mäns vilja att manifestera sin makt över kvinnokroppen. Ingen utbildning, ingen valfrihet, ingen rörelsefrihet, ingen makt över sitt eget liv.

Motmedlet, menar inte så få sekulära västerlänningar, är att kasta all religion överbord och helst också alla kläder och all moral. Först då anses kvinnan vara helt fri. Men är det så?

I samma härad finner vi förslagen om att i Sverige införa förbud mot huvudduk. Ibland är motiven nog så goda – att vilja garantera flickor och kvinnor rätten att slippa bli tvingade att bära ett plagg som många anser vara förtryckande. Och även om intentionen är förståelig blir ett totalförbud oundvikligen en kränkning av kvinnors valfrihet. Av kvinnors religionsfrihet.

Tro det eller ej, det finns kvinnor som av egen fri vilja väljer att leva ett liv där religionen är det centrala, ibland också dess sedvänjor. Även här i Sverige. Men nyckelorden är “av egen fri vilja”. Vissa sekulära svenskar, som ju vuxit upp i ett land där religion ses som något potentiellt farligt, har svårt att förstå att en kvinna kan välja att bära huvudduk, något som för övrigt även vissa ortodoxa judar gör. Faktum är: Inte alla som bär slöja är förtryckta.

Nej, det är inte rimligt att förskolor filmar små barn för att garantera för föräldrarna att deras små barn bär slöja. Hedersförtryck måste motarbetas. Och det är inte heller rimligt, sett till arbetsuppgiften, att förskollärare har heltäckande slöja. Men har vi inte hamnat väldigt snett när vi som är uppvuxna i en liberal demokrati tror att enda sättet att garantera någons val- och religionsfrihet är förbud?

Förbud låter måhända handlingskraftigt, men missar målet. Enda sättet att garantera kvinnors fri- och rättigheter lämpar sig tyvärr inte som plakatpolitik: att fortsätta informera och utbilda varenda människa, ung som gammal, kvinna som man, född här eller ej, att i Sverige, till skillnad från i Afghanistan, råder frihet från och till religion. Du är fri att kasta slöjan. Eller fri att bära den.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig