Ledare

Utan personliga relationer ingen ekumenik

Kommentar. Vackert att Linda Bergling söker upp sin vän för att be om förlåtelse

Om ekumenik fastnar i en diskussion om idéer eller läror kommer den inte fördjupas. Det krävs vänskap för att vi ska kunna förstå varandra på djupet. Sann ekumenik gynnas av personliga relationer som kan vara vänner på riktigt men ändå vara fundamentalt oense om grundläggande läror.

Därför är det vackert att Linda Bergling efter flera år sökte upp sin vän Birgitta Ekman för att be om förlåtelse. Betyder det att hon omfamnar allt Ekmans står för? Nej, men det förtar inte betydelsen av att människor ändå kan mötas i samförstånd. Trots att betydande skillnader i viktiga teologiska frågor kan finnas kvar vet vi alla att respekten och förståelsen nästan alltid växer genom att lyssna på dem som tänker annorlunda. Ta Bergling till föredöme.

Fler artiklar för dig