Ledare

Rygga inte för häxors andliga sökande

Fredrik Wenell: En av häxorna berättar att hennes konfirmationspräst uppmanade henne att söka sin andlighet någon annanstans eftersom det hon sökte inte fanns i kyrkan

Många har sett det som en etablerad sanning att sekulariseringen till slut skulle göra andlighet och religion överflödig. Men så har det inte blivit. Både Dagens Nyheter (27/5) och Barometern (21/5) har bara den senaste veckan berättat om den rörelser av häxor som växer sig allt starkare i Sverige. Är det måhända en feministisk motsvarighet till den rörelse bland män som den kanadensiske psykologen Jordan B Peterson blev centrum för? Men för Peterson handlar det om tolv enkla livsregler, för häxorna om relationer mellan individ, natur och universum.

Peterson menar att männen återigen behöver upptäcka ett högre mål i tillvaron. Känslornas regim måste hanteras genom att männen överlåter sig till klassiska manliga ideal, formulerade i livsregler, om hur livet ska levas. Hotet är enligt honom bland annat de genusteorier som florerar.

Den nutida häxrörelsen handlar inte om att leka med trollstavar och kasta förbannelser till höger och vänster. Visst, en del har trollstavar men de används för att kontrollera universums energier till nytta för den individuella andligheten. Och vaksamhet är kanske på sin plats för det kan säkert finnas de som allierar sig med onda makter. Men för de allra flesta verkar häxidentiteten gå ut på ett genuint sökande efter en andlig fördjupning i tillvaron.

Häxorna reagerar på att förnuftet alltför länge har varit styrande på bekostnad av relationen till den egna kroppen och naturen. De använder eteriska oljor, symboler och olika riter som redskap för att hitta tillbaka till den rätta relationen mellan naturen och sig själva.

Häxorna försäkrar att det inte handlar om religion, utan om relation, eftersom de förknippar religion med regler och normer, alltså precis det som Peterson menar att männen behöver återupptäcka.

En av häxorna berättar att hennes konfirmationspräst uppmanade henne att söka sin andlighet någon annanstans eftersom det hon sökte inte fanns i kyrkan. Det är en tragisk rekommendation från en person vars ämbete ytterst sett handlar om Honom som är sanningen. Uppmaningen måste därför tolkas som ett fattigdomsbevis för den västerländska kyrkan.

En sund andlighet behöver både betoning av normer och hela relationer till oss själva och naturen. I levande kyrkor har de alltid funnits sida vid sida och berikat varandra. Men det andliga i betydelsen övernaturliga eller oförklarliga har under modernitetens tryck hamnat i skymundan så att tron främst blivit en fråga om god moral.

Det är dags att det andliga, förstått som relation till det som finns bortom det materiella, återigen blir rumsrent, men utan att normer hamnar i skymundan. I den kristna tron finns en lång tradition av att hålla ihop det andliga och kroppsliga.

Naturen – eller skapelsen som det heter i kristen tro – och människan lever i beroende av varandra men allt existerar i relation till Gud som skapat allt, synligt och osynligt. Häxornas sökande efter en andlig dimension i tillvaron visar att kyrkan missar en hel del av det samtida andliga sökandet. Och det visar att Sveriges kyrkor har ett behov av att återigen bli en plats där man inte ryggar för andlighet som ett möte med det oförklarliga.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar