Ledare

Vi behöver fler - inte färre - konferenskristna

Lennarth Hambre: Den profetiska dimensionen av den kristna rösten får inte tystna

Nyligen genomförde Oasrörelsen sin sommarkonferens, veckan som ligger bakom har två samfund genomfört sina viktigaste mötesplatser: Torpkonferensen inom Evangeliska frikyrkan och Nyhemsveckan inom pingströrelsen. Efter dessa konferenser står Hönö, New Wine, Europakonferensen och en rad regionala och lokala sommarkonferenser på tur. Allt konferensande får sin höjdpunkt när det gäller kristen musik på Gullbrannafestivalen om några veckor.

Tidigare kunde man höra begreppet “konferenskristna”. Det användes inte i positiv bemärkelse. Vanligtvis var det församlingsmedlemmar som själva aldrig åkte på några konferenser som använde det. Troligen syftade man på medlemmar i församlingen som deltog i flera konferenser under året, återberättade livligt alla upplevelser, men alltför sällan tog ett ansvar i församlingens lokala arbete. Men så måste det absolut inte vara.

Ytligt betraktat kan man se alla dessa konferenser som en intern händelse. Kristna mötesplatser överträffar varandra i utbud och trendsättning av den kristna profilen. En miljö där man testar vad som funkar just nu. Men lite djupare betraktat så finns det många andra perspektiv att ta vara på under sommarens konferenser.

Konferensernas utbud av seminarier har ökat betydligt. På många av seminarierna finns det möjlighet till aktuella, kompetenta och initierade talare inom ett brett spektrum av viktiga ämnen, talare man inte alltid har tillgång till på det lokala planet. De flesta mötesplatserna inbjuder internationella gäster. En utmaning för en kristen rörelse är att föra dialog med och lyssna på internationella partners, deras ledare och förkunnare. Tappa inte bort den internationella profilen!

Tappa inte bort den internationella profilen!

—  Lennarth Hambre

Under senare år har de flesta kristna konferenser omfattande fokus på familj, barn och tonåringar. Mötesplatser utanför den lokala församlingen har ofta varit avgörande inte minst för unga människor. Vår historia visar att de flesta som fattar livsavgörande beslut när det gäller efterföljelse till Jesus Kristus fattar det beslutet under tonåren. Hälften av alla som döps i frikyrkan gör det innan 20 års ålder. Satsning på familj, barn och tonåringar ger i bästa fall också energi till ett fortsatt engagemang i den lokala församlingen.

Kristna konferenser kan också vara en plattform för viktiga budskap till kristenheten. Den profetiska dimensionen av den kristna rösten får inte tystna.

Det är inte bara viktigt att veta åt vilket håll en kristen rörelse går. Helt avgörande är från vilken utgångspunkt vi tar ut riktningen. Många har på olika konferenser tagit fasta på riktningsgivande budskap som kan ge energi, målmedvetenhet och överlåtelse till det lokala församlingssammanhanget.

Inte minst handlar mycket av den kristna konferensen också om möten mellan vänner, återseendets glädje och gemenskap. Vi är sociala varelser med behov av relationer. Vänner är något av det bästa vi har och att möta dem i konferenssammanhang är gott nog. En gammaltestamentlig hälsning till vännerna efter firad påsk, L´Shana Haba´a Biyerushalayim (“Nästa år i Jerusalem”), är något att ta fast på! Nästa år på konferens!

Fler artiklar för dig