Ledare

Almedalen är politikens sommarkonferens

Kommentar. Ett valår är veckan på Gotland speciellt betydelsefull

De kristna sommarkonferenserna pågår för fullt. Det sker visserligen i de flesta mediers skugga. Med Almedalen, som börjar på söndag (3/7), är det precis tvärtom. Där är det full bevakning.

En annan sak som skiljer är att de kristna konferenserna inte har rosémingel. Men en sak delar alla konferenssammanhangen. Viktiga frågor avhandlas och de är därför lika viktiga för demokratin.

Det fina med Almedalen är att det inte bara är politiker som debatterar med varandra utan i den uppsjö av panelsamtal som pågår tvingas forskare, politiker, opinionsbildare och personer som är engagerade i civilsamhället diskutera frågor som är av avgörande betydelse för Sverige. Följ gärna Dagens egna arrangemang på Dagen.se. Ett valår som detta finns det många skäl att hålla en mediekanal öppen mot Gotland.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig