Ledare

Väntad reaktion från totalitär regim

Iran förstår inte rättsstatens principer

Att Iran skulle kalla hem sin Sverigeambassadör för, som det heter på diplomatspråk, “konsultationer” är inte det minsta överraskande. Den iranska regimens protester mot livstidsdomen i Stockholms tingsrätt mot Hamid Noury för mord och brott mot folkrätten har varit intensiva och högljudda. Att det skulle bli så var också bara att vänta. Vad Sverige självklart gör i detta läge är att stå fast vid en grundläggande princip för varje äkta rättsstat – att domstolar är självständiga gentemot politiska makthavare och inte låter sig påverkas i sin bedömning när den värderar de bevis som läggs fram. Det är en utgångspunkt som är främmande för iranska makthavare. Och när det gäller Noury tycks det vara höjt över varje tvivel att han gjort sig skyldig till det han anklagas för.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar