Ledare

Det personliga mötet är fortfarande oöverträffat som metod

Elisabeth Sandlund: Gå ut på gator och torg och gör allt folk till lärjungar

Det har blivit mer öppet i Sverige, konstaterar en av ledarna för evangelisationskampanjen The call back i Dagenreportaget från Odenplan i centrala Stockholm. Många lyssnade, ett antal accepterade att få förbön mitt i det offentliga rummet, någon tackade ja till frälsningserbjudandet på stående fot. Inga glåpord fälldes, ingen förbipasserande förfasade sig. Inte vid detta tillfälle, därmed inte sagt att det inte förkommer motstånd och motreaktioner när kristna ger sig ut på gator och torg. Att hans efterföljare måste vara beredda på lidande gjorde ju Jesus glasklart i den gångna söndagens evangelietext (Matt 16:24).

Om det stämmer att det blivit öppnare i Sverige, kan det vara en av få positiva biverkningar av coronapandemin? Eller finns det andra mer långsiktiga förklaringar? Det är ett forskningsområde så gott som något för religionssociologer att gripa sig an. Alldeles oavsett orsakerna finns det all anledning att utnyttja det fönster som öppnats innan det stängs av vinddraget från världsliga angelägenheter.

Människors längtan efter Gud är evig och tidlös. “Vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig”, konstaterade redan kyrkofadern Augustinus, som onekligen visste vad han talade om efter ett liv långt borta från Gud. Det kristna uppdraget att sprida det glada budskapet till alla människor är också det tidlöst även om olika epoker kan kräva skilda metoder.

Kyrkan och kyrkans folk har, möjligen något överraskande, legat i fronten när det gällt att anamma ny kommunikationsteknik. Gutenbergs banbrytande uppfinning som gjorde det möjligt att framställa större upplagor av böcker användes till att öka tillgängligheten till Bibeln. Upptäckten på 1800-talet att billigt papper kunde framställas av skogsråvara ledde till de första masspridda tidningarna. Det förstod väckelsens folk att utnyttja både för att nå ut med budskapet och för att hålla samman de unga rörelserna med organ vars upplagor slog nyhetstidningarnas med hästlängder!

I vår tid handlar det självfallet om internet och sociala medier, vars betydelse för evangelisation otvivelaktigt är stor. Pandemin har gett aktiviteterna på nätet en skjuts framåt och det råder ingen brist på kvalitativt material att ta del av för den som är nyfiken. Att det dessutom kan ske i lönndom, utan att någon behöver märka att gudslängtan börjat ta sig konkret form, är ingen nackdel.

Det personliga mötet, öga mot öga, människa till människa, är fortfarande oöverträffat.

—  Elisabeth Sandlund

Men det innebär inte att äldre metoder för evangelisation hör hemma i historiens skräpkammare. Tvärtom. Det personliga mötet, öga mot öga, människa till människa, är fortfarande oöverträffat. Att söka kontakt med människor där de befinner sig, mitt i livet, på språng mellan allt det som fyller tillvaron är och förblir ett viktigt inslag i verktygslådan. Många kristna kan uppleva att det ligger utanför det som de är komfortabla med.

Självfallet finns det personer vars kallelse kommer mer till sin rätt i andra sammanhang. Men evangelisation, inte minst den som äger rum på gator och torg, är en träningssak, väl värd mödan.

Fler artiklar för dig