Ledare

Vi har ansvar för att skapa miljöer som är helt alkoholfria

Bara attitydförändring kan minska lidandet

Systembolaget skriver på sin hemsida: “103 miljarder. Så mycket beräknas alkoholen kosta samhället. En ofattbart stor summa. Det viktigaste är däremot inte summan utan det som gömmer sig bakom: barnen som känner sig otrygga hemma på grund av föräldrar som dricker för mycket, de som utsätts för våld där alkoholen varit inblandad och de som dör i förtid på grund av alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor”. En av fem svenskar beräknas ha närstående som dricker för mycket.

Sommar innebär för många semester, rekreation, att hinna med vänner eller uppgifter man inte klarat av under året. För många innebär det också större alkoholintag än vanligt. Det är uppenbart att vi under senare decennier importerat en mera sydeuropeisk relation till alkohol. Vi dricker mera vin och öl under veckorna samtidigt som fredagsgroggen eller annan ren sprit fortsatt konsumeras.

Svaret för de människor som, direkt eller indirekt, upplever alkoholmissbruk kan aldrig bli usch och fy. Det finns en utbredd dubbelmoral i svenskens attityd till alkohol. Många pratar positivt om alkoholens roll i olika sammanhang. Restaurangbesök eller middagar i hemmet. Ölen på fredagskvällen eller i samband med större idrottsarrangemang. Det gäller även fritid och nöjen. Men så fort det visar sig att människor inte kan hantera alkoholen utan missbruk är det lätt att fördöma med en nedlåtande attityd, rop på samhällets ingripande genom polis eller socialtjänsten.

Det som behövs är en attitydförändring. Det är bra att det finns organisationer som tagit det som sin huvuduppgift. Vi behöver insikt om alkoholens uppenbara baksidor. Dess kostnader och följden i form av lidande, våld och nödvändiga ingripande från samhället.

Samtidigt har vi alla ett ansvar för att skapa miljöer som är helt alkoholfria eller åtminstone har en låg frekvens av alkohol. Helt alkoholfria miljöer där barn deltar. Med hänsyn till medarbetare som har svårighet att begränsa alkoholintaget bör varje företagsevent vara alkoholfritt. Idrottsrörelsen skulle vara mycket mer konsekvent i firandet av framgång och segrar. Berättelser av profiler i nöjesbranschen med alkoholproblem har varit allt för många.

Även kyrkan har sina utmaningar. Synen på alkohol har förändrats. Från att tidigare ha varit en miljö för absolutister, där alkoholintag klassades som synd, till en mera tillåtande attityd. Kyrkliga miljöer som mött och stött människor med alkoholproblem har fortsatt varit mera restriktiva, medan miljöer som fjärmat sig från utsatta människor har blivit mera tillåtande.

Samhället bedriver i dag en omfattande verksamhet för att skydda framför allt kvinnor och barn från män som utövar våld. Våld som inte sällan utövas under alkoholpåverkan. Socialtjänsten får lägga omfattande tid och kostnader för att skapa skydd för dessa människor. Resurser som i större utsträckning skulle kunna användas för proaktiva insatser. Trots detta är det personliga lidandet, inte minst barns oro och ångest, det som skadar samhället mest.

Fler artiklar för dig